איך לבחור יועץ פנסיוני

איך לבחור יועץ פנסיוני


כמו בנושאים אחרים , גם בענף החיסכון הפנסיוני המדינה יצאה מהמשחק והשאירה את הדאגה לפנסיה על כתפי האזרחים. במציאות הכלכלית המורכבת של תקופתנו יועץ פנסיוני המלווה את החוסך במהלך שנות החיסכון ולקראת הפרישה הוא צורך אמיתי ולא פינוק של עשירון עליון. הצורך לייעל את החיסכון הפנסיוני . הלקוח הסביר שנדרש לבחור יועץ פנסיוני או יועץ פיננסי מתלבט לא מעט כיצד לבחור יועץ פיננסי או יועץ פנסיוני אובייקטיבי שיבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר ולא יהיה מחויב לחברות הביטוח.
אתר החיסכון של ישראל הכתבות החמות ששות לך המון כסף

איך לבחור יועץ פנסיוני מקצועי

 • ותק של עשור שנים בייעוץ בתחום הפיננסי והפנסיוני
 • בעל השכלה פיננסית רחבה ועמוקה , לכל הפחות ואר ראשון בכלכלה
 • משתייך לאגוד מתכננים פיננסים או יועצים פנסיונים
 • השכלה וניסיון מקיף בכל נושא הכספים של הלקוח
 • הופעה חיצונית נאותה ומכובדת
 • הצעת מחיר ברורה ומוסכמת עם זמני טיפול מוגדרים מראש

 

איך לבחור יועץ פנסיוני אובייקטיבי

 • לא מוכר תכניות ביטוח ופנסיה
 • מקבל שכר מהלקוח בלבד
 • לא מחויב לגוף שמוכר ביטוח
 • מחויב ללקוח בלבד וממנו מקבל שכר טרחה
 • מציב את האינטרסים של הלקוח לפני הכל
 • מחזיק רשיון יועץ פנסיוני או יועץ פיננסי מטעם אגוד משרד ממשלתי
 

 

ייעוץ ואבחנה בצרכי משקי בית שונה לחלוטין מייעוץ פיננסי לפירמות. החיסכון הפנסיוני משותף לעתים עם בת הזוג ובמסגרת איזון המשאבים של התא הכלכלי יועץ פנסיוני נדרש לבצע ייעוץ ובחינה של התיק המשפחתי. יועץ פנסיוני יועץ פיננסי מחזיק לרוב כרטיס ביקור מקצועי ואישי המתאר את השכלתו , את ניסיונו המקצועי ואת היקף הייעוץ והנושאים שהוא מתעתד לטפל בהם. לכן , כאשר נדרשים לשאלה איך לבחור יועץ פנסיוני חשוב לקחת בחשבון לפחות את דרישות הסף ליועץ פנסיוני מקצועי ויועץ פנסיוני אובייקטיבי