תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט

תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט

כמו שירותים רבים שעוברים לדיגיטל ולאתרי אינטרנט כך ניתן לבצע תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט באתר רשות המיסים. מי שהיה רגיל לרוץ לסניף דואר ישראל עם שוברים יכול עכשיו לבצע את אותה פעולה באמצעות ולבצע תשלום ודיווח של מקדמות מס הכנסה תקופתיות​.

מקדמות מס הכנסה לפי מחזור עסקים 

במשך שנת המס רשות המיסים גובה מעצמאים ובעלי ועסקים אחוז מסוים ממחזור המכירות כמס , מקדמה עד להגשת הדוח השנתי. גובה התשלום החודשי או הדו חודשי למס הכנסה מחושב כאחוז ממחזור המכירות של העסק. בניכוי מעמ. בעלי עסקים רבים יכולים לפנות למשרד פקיד שומה או באמצעות מייצג מול רשות המיסים ולבקש הפחתה של אחוז מקדמות מס בשל המשבר הכלכלי.

נקיטה בצעד של הורדת מקדמות מס הכנסה או מקדמות ביטוח לאומי  של הפחתת מקדמות צריך להיעשות בראייה שנתית ותוך התחשבות בהכנסות עתידיות , הכנסות עונתיות ובכל מקרה להקפיד להוציא דוח רווח והפסד שנותן מושג לגבי יתרת המס שהעסק צריך יהיה לשלם בעתיד על מנת שלא להיתקל בעתיד בבעיית תזרים מזומנים וחוסר יכולת לשלם מההכנסות השוטפות את יתרה המס של העסק.

סוף מעשה במחשבה תחילה ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לעסקים.

דיווחים למס הכנסה עד 19 לחודש  שעה 18:30

את הדיווחים יש להגיש למס הכנסה עד 19 לחודש הדיווח. זיהוי העסק והשובר הרלוונטי ייעשה עפ”י התיק והמספר הסידורי שמוטבע על גבי פנקס המקדמות. באתר התשלומים של מס הכנסה ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי מזומן או קרדיט בלבד או באמצעות העברה בנקאית בבנקים הבאים: הבינלאומי, לאומי, הפועלים, מזרחי, דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.

תשלום מקסימלי מקדמות באתר מס הכנסה 

במידה וסך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, עד 35,000 ₪ – ניתן לשלם במזומן או קרדיט בלבד. במידה וסך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, גדול מ 35,000 ₪ – ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪. הסכום להעברה בנקאית הינו בהתאם להסכם של המשלם מול הבנק שלו. מינימום סכום לתשלום 25 ש”ח למעט דוחות אפס. לאחר בצוע התשלום מומלץ להדפיס ו/או לשמור את האישור.

ביצוע תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט דיווחים על הכנסות 

תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט

תשלום מקדמות מס הכנסה באינטרנט