תוכנית הדיור הממשלתית לשנים 2022-2025

תוכנית הדיור הממשלתית לשנים 2022-2025 מה יקרה למחירי הדירות בישראל 

התוכנית מורכבת מקביעת יעדים ממשלתיים לתכנון ולפיתוח, מתקציבים שנכללים במסגרת תקציב המדינה להסרת חסמים להגדלת היצע הדיור, מרפורמות שנכללות בחוק ההסדרים שמייצרות שינויים מבניים לייעול שוק הדיור וכן מצעדים נוספים בצד ההיצע והביקוש שיביאו להגדלת היצע הדיור בטווח הקצר. כל אלו מתבצעים בשיתוף פעולה מלא בין משרד האוצר, משרד הבינוי ושיכון, רשות מקרקעי ישראל, מטה התכנון הלאומי, ומשרד הפנים. כל הפרטים על תוכנית הדיור הממשלתית.

תוכנית הדיור הממשלתית

תוכנית הדיור הממשלתית

כמה דירות בונים בשנה לפי התכנית החדשה

יעדי התכנית מאד שאפתניים. במשך שלוש הממשלה מתכננת ליזום כ-90,000 דירות חדשות. בכל שנה. במטרה להגדיל את ההיצע ולהקטין את עליית מחירי הדיור בישראל. לאור תוצאות פרויקט מחיר למשתכן היעד נראה רחוק מהשגה בשלב זה. שלא לדבר על הצורך בתשתיות נלוות. להלן התחלות הבניה המיועדות.

● 280,000 התחלות בנייה בשנות התוכנית – יעד המהווה עלייה של עשרות אחוזים ביחס להתחלות הבנייה בשנים האחרונות.
● תכנון 500,000 אלף יחידות דיור חדשות במוסדות התכנון.
● פרסום מכרזים ל300,000 יחידות דיור בקרקעות מדינה .
● הצלחת מכרזים בקרקעות מדינה להקמת 180,000 יחידות דיור.

עוד באתר – איזה הטבות יש למשפרי דיור

התחדשות עירונית בישראל תמ"א 38 החדשה פינוי-בינוי

במסגרת חוק ההסדרים 2021, פרק התחדשות עירונית. הממשלה מקדמת רפורמת ענק להאצת הבנייה בהתחדשות עירונית.

אם תצא אל הפועל, הרפורמה אמורה להסיר חסמים רבים בקידום פרויקטים של פינוי-בינוי וכוללת בין היתר צעדים לצמצום תופעת הדייר הסרבן.

התכנית תשאף להקנות הגנה על דיירים מפני החתמות פוגעניות, יצירת וודאות והפחתת רגולציה וסחבת לאורך תהליך פינוי בינוי.

הטבות מס לפינוי בינוי התקנות החדשות תוכנית הדיור הממשלתית

הרפורמה הממשלתית כוללת בין היתר העמקת הקלות המס בפרויקטים פינוי-בינוי. בנוסף, הממשלה תשקיע כחצי מיליארד ש"ח בתשתיות התומכות בפרויקטים להתחדשות עירונית על מנת לאפשר את תוספת יחידות הדיור במרקם הבנוי.

האם מותר לפצל דירה להשכרה מה החוקים החדשים?

פיצול דירות עם תוספת זכויות בנייה – מוצע לאפשר פיצול דירות ללא הליך תכנוני נוסף לתוספת דירה שתשמש להשכרה או למגורי קרובו של בעל הדירה. על מנת לעודד פיצול כאמור באופן שיגדיל את ההצעה, מוצע לאפשר תוספת זכויות בנייה של 45 מ"ר.

כמה משלמים מס על דירה להשקעה 2021? 

העלאת מס רכישה – על מנת למתן את הביקושים העודפים של המשקיעים שמובילים לעליית מחירים, מוצע להעלות את שיעור מס הרכישה על משקיעים ל-8%.