שכר מינימום 2018 בעמה עלה שכר המינימום

שכר מינימום 2018 בכמה עלה שכר המינימום

טבלאות מעודכנות שכר מינימום 2018 חישוב שכר מינימום עם שעות נוספות ! שכר מינימום ינואר 2018 טומן בחובו עליית שכר המינימום לאחר מאבק ומשא ומתן בין המעסיקים להיסתדרות בכללית. חשוב לדעת ששכר המינימום החדש מחייב את כל המעסיקים במשק כמו חוק פנסיה חובה. ולכן עובדים המועסקים בשכר מינימום חייבים לעמוד על זכויות עובדים המוקנות להם מכח החוק או מתוקף תקנות מס הכנסה לקבלת החזרי מס הכנסה ! בעת מעבר בין עבודות קיימים הפרשי שכר ואלו עלולים ליצור פערי מס הכנסה ועודף תשלומי מס המזכים החזרי מס הכנסה לשכירים.

שעת עבודה רגילה שכר מינימום 2018

לפני העדכון  26.88
שכר מינימום 2018 לשעה 17 28.49
תוספת שכר לשעה 1.61

שעה נוספת שכר מינימום 125%

לפני העדכון 17 33.6
שכר מינימום 2018 לשעה 35.62
תוספת שכר לשעה 2.02

שעה נוספת שכר מינימום 150%

ינו-17 40.32
דצמ-17 42.74
תוספת שכר לשעה 2.42

חוק פנסיה חובה חל גם על מקבלי שכר מינימום

כל העובדים במשק ללא יוצא מהכלל זכאים לקבל הפרשות לפנסיה חובה , הכסף יכול להיות מופקד בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה מקיפה ורק העובד רשאי להחליט היכן יופקד הכסף לחיסכון פנסיוני. בעלי שכר מינימום רבים בוחרים להפקיד את הכסף בקרן פנסיה מקיפה ( למשל מבטחים מקיפה , מקפת קרן פנסיה מקיפה או קרן הפנסיה של אלטשולר שחם ) וכך הם נהנים מביטוח נכות ( ביטוח לאובדן כושר עבודה ) וביטוח למקרה מוות בו מקבלים , על פי תקנון הקרן וגילם קצבת שאירים חודשית. כאשר עולה שכר המינימום עולה גם ההפרשות לפנסיה .

תנאי הזכאות לפנסיה חובה :

על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע”פ החוק.
כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב בתחום החיסכון הפנסיוני
החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה חובה לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה.
עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

חוק פנסיה חובה פיצויים למקבלי שכר מינימום 2018

מקבלי שכר מינימום זכאים לפיצויים במקרה של פיטורים . מרבית העובדים המבוטחים במסגרת פנסיה חובה המעסיק חוסך עבורם לפיצויים במסגרת קרן הפנסיה בה כלולים רכיבי תגמולים ופיצויים תחת סעיף 14 המבטיח העברת פיצויים לעובד במידה והמעסיק חסך את מלוא שיעור הפיצויים מהיום הראשון להעסקה . זהו תנאי חושב שכן אם המעביד לא חסך לעובד את מלוא הכסף מהיום הראשון להעסיקה , אזי במקרה של פיטורים הוא יהיה חייב לשלם פיצויים מלאים המחושבים לפי שכר מינימום אחרון כפול שנות העסקה .