רשת בטחון כלכלית הגשת מענקים חדשים

רשת בטחון כלכלית הגשת מענקים חדשים

על רקע המשבר הכלכלי ושיעורי האבטלה הגבוהים, ירידת בהכנסות העצמאים והשאיפה לייצר מקומות עבודה חדשים במשק, הכריז היום משרד האוצר על מענקים חדשים במסגרת רשת בטחון כלכלית  את הנחיות גש ערן יעקב ממלא מקום מנכל משרד האוצר ( מינוי מעולה!) , בשיתוף עם גורמי המקצוע מכלל האגפים במשרד, חבילת התאמות והטבות נוספות לרשת הביטחון הכלכלית:

רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים צילום מסך משרד האוצר

רשת בטחון כלכלית מענקים חדשים צילום מסך משרד האוצר

סיוע לעצמאיות בחופשת לידה

שנפגעה זכאותן למענק בשל ירידה בפעילות הנובעת משהייה בתקופת לידה בשנת 2019- לא תובא בחשבון תקופת היעדרות זו לצורך קביעת הזכאות למענק. בדרך זו קביעת הזכאות לגביהן תהיה שווה לקביעת הזכאות המחושבת ליתר העצמאים והעצמאיות.

מענקים לעסקים חדשים שקמו ב 2020

עסקים חדשים שקמו בחודשי ינואר ופברואר 2020 יקבלו סיוע בארנונה והתאמות למסחר מקוון ועמידה ב”תו הסגול”. בנוסף למענקים אותם הם מקבלים היום, העסקים החדשים האמורים, שהייתה להם ירידה במחזור, יקבלו סיוע של החזר תשלום ארנונה בגובה של 95%, וכן הם יוכנסו למסלול ירוק להלוואות במסלול מוגבר בערבות מדינה. כמו כן יינתן סיוע מוגבר לביצוע התאמות נדרשות לתקופת הקורונה במסלול נטול בירוקרטיה, כדוגמת פיתוח מסחר מקוון, עמידה בתו הסגול וכדומה.

מענק עידוד תעסוקה

הארכת משך תקופת ההגשה לקבלת מענק תעסוקה – תקופת הזכאות של מעסיקים להגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה תוארך באופן שיאפשר לעסקים רבים נוספים הזדמנות לממש את זכאותם לקבל מענק בסך אלפי שקלים על החזרת עובדים לתעסוקה.

– הצעת חוק ימי הבידוד תובא לאישור הכנסת בשבוע הבא במטרה לשפר את השתתפות המדינה לגבי עסקים קטנים ביחס למתווה שגובש. מדובר בבשורה משמעותית לציבור בעלי העסקים והעובדים בישראל.

מס הכנסה שלילי בדיקת סטטוס תביעה

מענק עבודה מס שלילי שלם השנה גם מענק מיוחד לחגים ולכן יש חשיבות כפולה לממש זכות זו. ניתן לבצע חישוב מס שלילי באמצעות סימולטור מס הכנסה ולבצע בדיקת סטטוס תביעה למענק באתר רשות המסים. בנוסף צוות האתר ממליץ על ביצוע בדיקת איתור כספים אבודים באתר הר הכסף החדש ולבדוק כפל ביטוחים על מנת למנוע תשלום מיותר על ביטוחים