רישום פטנט הראש היהודי ממציא לנו פטנטים

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים רישום פטנט

כתבה אובייקטיבית בנושא רישום פטנט בישראל . תהליך רישום , עלויות רישום פטנטים משרד המשפטים בישראל והאם מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה דיני פטנטים

רישום פטנט בישראל כמה עולה ? 

רישום פטנט בישראל נעשה אצל רשות הפטנטים של משרד המשפטים. מחירי האגרות כפי שהם מופיעים באתר רשות הפטנטים לרישום פטנט חדש הם :

  1. אגרת בקשה חדשה לפטנט 2,014 שקלים
  2. אגרת בקשה חדשה לפטנט מופחתת ( 40% הנחה)  לזכאים לכך 1,208 שקלים

 

בקשה לפטנט PATENT APPLICATION טופס

מדובר בטופס משפטי בעל משקל רב שיכול לגזור את דינו המסחרי והפיננסי של הפטנט ושל העמל והקניין הרוחני של ממציא הפטנטים. לכן יש למלא את טופס בקשה לרישום פטנט בצורה שקולה וזהירה .

מסיבה זו יש לשקול התייעצות עם משרד עורכי דין המומחה ברישום פטנטים .

כיצד יש להגיש בקשה לרישום פטנט 

משרד המשפטים הישראלי ברור מאד לגבי אופן הגשת המסמכים. יש להקפיד על ביצוע ההנחיות כלשונן על מנת לבצע רישום מסודר ומהיר , ככל שניתן , של הפטנט. את הבקשה לרישום פטנט יש להגיש על טופס ייעודי 

  1. יש להגיש טופס מוקלד ולא טופס בכתב יד
  2. האמצאה צריכה לשאת שם מקורי קצר ופשוט
  3. יש לחתום על טופס בקשה לרישום פטנט . במקרה של כמה בעלי פטנט עליהם לחתום כולם
  4. יש לצרף כתובת ברורה וזמינה לקבלת הודעות דואר ממשרד המשפטים מחלקת רישום פטנטים