פסק דין שסטוביץ קולגייט : איסור על דיווח של יבוא מקביל

פסק דין שסטוביץ קולגייט : איסור על דיווח של יבוא מקביל

בית הדין נתן תוקף של פסק דין להוראה חדשה של הממונה לשסטוביץ, בנוסח שהוסכם בין הצדדים ואשר אוסרת על שסטוביץ לדווח לקולגייט על אודות המצאות יבוא מקביל של משחות שיניים מתוצרת קולגייט בישראל. פסק דין שסטוביץ קולגייט הפרטים . 

בית הדין מחמיר את המגבלות

בכך אישר בית הדין את עמדת הממונה בהחלטתה מיום 12 במרץ 2019, כי יש לאסור על שסטוביץ לדווח לקולגייט העולמית דיווח סדור ותדיר שכלל פרטים שמאפשרים זיהוי מקור המוצר כדוגמת מספר אצווה וכן צילומי אריזות של משחות שיניים עם פרטים אלו, כפי שנהגה שסטוביץ לעשות. על פי ההוראה שסטוביץ תוכל לקיים שיח מסחרי עם קולגייט ולהתייחס במסגרתו לייבוא מקביל אך ורק ולמטרות קבלת הצעות ערך תחרותיות מקולגייט, שיאפשרו לשסטוביץ להציע הצעות טובות יותר לצרכנים בישראל. ההוראה שאישר בית הדין מוסיפה וקובעת תנאים נוקשים שיחולו על השיח בין שסטוביץ לקולגייט על מנת למנוע פגיעה אפשרית בתחרות (בין היתר הוגבל השיח למספר מצומצם של עובדי של שסטוביץ, והוא יהיה מתועד בכתב).

למנוע פגיעה בתחרות ולאפשר יבוא מקביל

בכך החמיר היום בית הדין את המגבלות שיחולו על שסטוביץ ביחס לאלו שהוטלו עליה במסגרת החלטת בית הדין מיום 21 באוגוסט 2019 בבקשת שסטוביץ לעיכוב ביצוע. בית הדין קבע כי ההוראה כפי שאושרה היום מגלמת איזון ראוי בין הצורך למנוע פגיעה בתחרות ולאפשר יבוא מקביל ובין החשיבות של שמירת התחרות והיכולת של שסטוביץ להציע לצרכניה הצעות ערך תחרותיות אל מול ובעקבות התחרות שמציב לה היבוא המקביל של מוצרי קולגייט.

החלטת בית הדין או הוראת הממונה לא עסקו בשאלה האם שסטוביץ הפרה את הוראות החוק ביחס לדיווחיה לקולגייט בעניין יבוא מקביל ולא התייחסו לקיומן או העדרן של הפרות החוק מצד שסטוביץ בנושאים אחרים.

לדעת כלכלנים רבים יבוא מקביל יכול לסייע בהוזלת יוקר המחייה בישראל. כל תייר ישראלי שמגיע לפולין ונכנס לאחת מחנויות הפארם נוכח בהבדלי המחירים. לפני כשנה הייתי בוורשה ובקרתי כמו כולם בקניון טרסת הזהב בלב העיר. מחירי מותגי הפארם הפילו אותי ואת כרטסי האשראי שלי. המחירים היו נמוכים , ברובם  – לא כולם , בעשרות אחוזים ביחס לאותם מוצרים בארץ.

אז האם התרת יבוא מקביל באמת תוזיל לנו את יוקר המחיה הבלתי נסבל ? בטח שרק כחלק מחבילת צעדים להוזלת מחירים במשק , לצד חינוך פיננסי ותכנון הוצאות משפחתית .