עבר ביטוחי רכב הר הביטוח איך מפיקים?

עבר ביטוחי רכב הר הביטוח איך מפיקים?

על מנת לרכוש פוליסת ביטוח לרכב עם הנחת היעדר תביעות, יש להפיק מאתר הר הביטוח של משרד האוצר את טופס עבר ביטוחי. בכתבה זו תלמדו כיצד מפיקים את מסמך עבר ביטוחי רכב הר הביטוח ?

עבר ביטוחי רכב הר הביטוח

עבר ביטוחי רכב הר הביטוח

מה כולל מסמך אישור עבר ביטוחי ? 

בטופס זה מפורט העבר הביטוחי לפי מספר תעודת הזהות ומספר הרכב המבוטח, ובהתאם למידע הקיים באתר הר הביטוח. הפירוט כולל מידע אודות קיומן של פוליסות ביטוח רכב רכוש בשלוש השנים שקדמו למועד הדיווח וכן פירוט תביעות שהוגשו לחברות הביטוח בתקופה זו.

במקרים של החלפת רכב במהלך תקופת ביטוח, הדוח יציג נתונים אודות שני הרכבים ככל שהם כלולים באותה הפוליסה. המידע המופיע בטופס זה הינו ריכוז המידע שדווח לרשות שוק ההון על ידי חברות הביטוח.

מי מעביר את המידע בנושא תביעות רכב להר הביטוח? 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אינה מבצעת כל שינוי בנתונים, אלא מעבדת אותם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינה אחראית להם. המידע מהווה ריכוז הדיווחים שנתקבלו.

ברשות מאת חברות הביטוח, אינו מעיד בהכרח על קיומן של פוליסות ביטוח כלשהן ולא ישמש ראיה לקיומה של פוליסת ביטוח. יובהר כי בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות, ובכל מקרה יש לפנות לחברות הביטוח לצורך בירור המצב העדכני של הפוליסות או התביעות.

טופס עבר ביטוחי הר הביטוח כך תפיקו בקלות 

  1. ראשית יש ליצור סיסמא ושם משתמש לאתר שירותי הממשלה. בעבר לא היה צורך בהליך זה, אולם רשות שוק ההון הקשיחה את תנאי ההזדהות באתר.
  2. לאחר מכן יש להיכנס לאתר הר הביטוח, בו ניתן לצפות בין היתר ברשימת הביטוחים שלכם.
  3. יש ללחוץ על מקש עבר ביטוחי ולאחר מכן להקיש את מספרי הרכב הנדרשים.
  4. את הטופס עם האישור ניתן להוריד למחשב או לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שאתם מקישים.
  5. לאחר מכן יש לשלוח את הדוח לסוכן הביטוח או לחברה המבטחת במידה ומדובר בסוכנות ביטוח ישיר.
שאלות ותשובות בנושא דוח עבר ביטוחי לרכב 
  1. האם הדוח עולה כסף? לא. כל אזרח יכול להפיק את הדוח חינם ללא תשלום.
  2. האם סוכן הביטוח יכול להפיק עבורי דוח? כן. בכפוף לייפוי כח שאת/ה חותמים עליו.

הר הביטוח אישור היעדר תביעות