נהיגה מונעת טלפון נקודות: עד מתי אפשר לדחות את הקורס

נהיגה מונעת טלפון נקודות: עד מתי אפשר לדחות את הקורס

חדשה חשובה לנהגים החייבים בקורס נהיגה מונעת. משרד התחבורה הודיע על דחיית התליית רישיונות הנהיגה למרות מכתבי ההתראה שנשלחו לנהגים. כל המידע על נהיגה מונעת טלפון נקודות.

משרד התחבורה שלח בימים האחרונים מכתבי התליית רישיון נהיגה לנהגים החייבים בביצוע קורס נהיגה נכונה וטרם ביצעו אותו, בעקבות מגבלות הקורונה שחלו בשנה האחרונה.

עוד באתר תור לתאוריה אונליין 

עד מתי אפשר לדחות קורס נהיגה מונעת? 

במכתב צוין כי עליהם להפקיד את רישיון הנהיגה בתוך שבעה ימים, מיום קבלת המכתב לאחר שלא ביצעו את הקורס בתקופה שנקבעה להם על ידי אגף הרישוי. במכתב נאמר עוד כי מי שלא יפקיד את רישיונו, צפוי להתליית רישיון בתוך 15 יום מיום קבלת המכתב.

נהיגה מונעת טלפון נקודות

נהיגה מונעת טלפון נקודות

הקורסים חזרו עכשיו הזמן להירשם

אגף הרישוי במשרד התחבורה מבקש להודיע כי כל התליות שנשלחו לנהגים, נדחות עד ל- 31 בדצמבר 2021. זאת, במסגרת תקנה שנקבעה עוד במהלך תקופת הקורונה. הדחייה נועדה לאפשר לכל הנהגים החייבים בקורס נהיגה נכונה (נהיגה מונעת) או בקורס ריענון נהיגה, שהות מספקת להשלים את מחויבותם, לאחר שלא יכלו לעשות זאת במהלך הסגרים והגבלות הקורונה.

טלפונים לנהיגה מונעת קורסים, מרכזי לימוד

רשת מיב"ע מפעילה קורסים ברחבי הארץ טלפון מיבע מוקד רישום טלפוני קורסי נהיגה מונעת 03-3737355. המוקד פעיל בשעות ראשון- חמישי בשעות 08:00-20:00 ובימי ששי בשעות 08:00-13:00.

רשת עמל קורסי נהיגה מונעת טלפון מוקד רישום טלפוני 03-6066999 בכל ימות השבוע בשעות 08:00-20:00 ימי שישי בשעות 08:00-13:00.

איזה קורסי נהיגה קיימים

  • ריענון נהיגה קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה. בהתאם בהתאם לתקנה 213 לתקנות התעבורה. 
  • נהיגה נכונה בסיסי לנהגים אשר צברו 12-22 נקודות (כולל) מיועד לנהגים בתקופת הצבירה לפי בתקנה 547 לתקנות. מחיר 196 שקלים . 
  • נהיגה נכונה ייעודי קורס לנהגים אשר צברו 24-34 נקודות (כולל) בהתאם לתקנה 549 ב' מחיר 196 שקלים.
שיטת הניקוד משרד התחבורה 

שיטת הניקוד מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה. בקובץ תקנות 6976 מיום 2011.2.9 פורסמו בחלק ז' לשיטת הניקוד.

  1. יתר התיקונים לתקנות בתחולה מיום 2012.1.1 . ותקנות, שתחולתן מיום 2011.9.1 ) תקנות אלה (545) ב, 549 ב1 ,(549)
  2. כל המידע המובא להלן הוא לשם נוחיות והינו כפוף לפקודת התעבורה, ותקנותיה והאמור בכל דין.