נהיגה מונעת טלפון נקודות: עד מתי אפשר לדחות את הקורס

נהיגה מונעת טלפון נקודות: עד מתי אפשר לדחות את הקורס

חדשה חשובה לנהגים החייבים בקורס נהיגה מונעת. משרד התחבורה הודיע על דחיית התליית רישיונות הנהיגה למרות מכתבי ההתראה שנשלחו לנהגים. כל המידע על נהיגה מונעת טלפון נקודות.

משרד התחבורה שלח בימים האחרונים מכתבי התליית רישיון נהיגה לנהגים החייבים בביצוע קורס נהיגה נכונה וטרם ביצעו אותו, בעקבות מגבלות הקורונה שחלו בשנה האחרונה.

עוד באתר תור לתאוריה אונליין 

עד מתי אפשר לדחות קורס נהיגה מונעת? חרבות ברזל עדכון 

נהגים חדשים קורסי ריענון
נהג חדש: אם סיימתם את מלוא חובותיכם ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש, ואין באפשרותכם לעבור בימים אלה קורס ריענון, תיחשבו עם תום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל (אלא אם נרשמו לחובתכם עבירות תנועה חמורות בתקופה זו). נהג חדש הנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה.

במכתב צוין כי עליהם להפקיד את רישיון הנהיגה בתוך שבעה ימים, מיום קבלת המכתב לאחר שלא ביצעו את הקורס בתקופה שנקבעה להם על ידי אגף הרישוי. במכתב נאמר עוד כי מי שלא יפקיד את רישיונו, צפוי להתליית רישיון בתוך 15 יום מיום קבלת המכתב.

נהיגה מונעת טלפון נקודות

נהיגה מונעת טלפון נקודות

הקורסים חזרו עכשיו הזמן להירשם

באתר מיבע מוצגת ההודעה הבאה: בהמשך להנחיות פיקוד העורף קורסי נהיגה נכונה חזרו לפעילות באתרים המאושרים החל מה23/10/2023, ניתן להירשם כעת באתר האינטרנט או דרך המוקד הטלפוני. ההודעה  לאפשר לכל הנהגים החייבים בקורס נהיגה נכונה (נהיגה מונעת) או בקורס ריענון נהיגה, שהות מספקת להשלים את מחויבותם, לאחר שלא יכלו לעשות זאת במהלך הסגרים והגבלות הקורונה. מה בכתבה?. קורסי נהיגה נכונה (מונעת) וריענון.

טלפונים לנהיגה מונעת קורסים, מרכזי לימוד

רשת מיב"ע מפעילה קורסים ברחבי הארץ טלפון מיבע מוקד רישום טלפוני קורסי נהיגה מונעת 03-3737355. המוקד פעיל בשעות ראשון- חמישי בשעות 08:00-20:00 ובימי ששי בשעות 08:00-13:00.

רשת עמל קורסי נהיגה מונעת טלפון מוקד רישום טלפוני 03-6066999 בכל ימות השבוע בשעות 08:00-20:00 ימי שישי בשעות 08:00-13:00.

איזה קורסי נהיגה קיימים נקודות משרד התחבורה

  • ריענון נהיגה קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה. בהתאם בהתאם לתקנה 213 לתקנות התעבורה. 
  • נהיגה נכונה בסיסי לנהגים אשר צברו 12-22 נקודות (כולל) מיועד לנהגים בתקופת הצבירה לפי בתקנה 547 לתקנות. מחיר 196 שקלים . 
  • נהיגה נכונה ייעודי קורס לנהגים אשר צברו 24-34 נקודות (כולל) בהתאם לתקנה 549 ב' מחיר 196 שקלים.
מיבע אזור אישי

ניתן לקבל מידע אישי באמצעות האתר האישי של מיבע. הכניסה לאתר האישי נהיגה מונעת מתאפשר לאחר הרשמה. 

לאן מתקשרים מיבע נהיגה נכונה טלפון

מוקד רישום טלפוני 03-3737355

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-20:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00

שיטת הניקוד משרד התחבורה 

שיטת הניקוד מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה. בקובץ תקנות 6976 מיום 2011.2.9 פורסמו בחלק ז' לשיטת הניקוד.

  1. יתר התיקונים לתקנות בתחולה מיום 2012.1.1 . ותקנות, שתחולתן מיום 2011.9.1 ) תקנות אלה (545) ב, 549 ב1 ,(549)
  2. כל המידע המובא להלן הוא לשם נוחיות והינו כפוף לפקודת התעבורה, ותקנותיה והאמור בכל דין.

לא פעם מגיעות לאתר שאלות האם אפשר לא לעשות את הקורס?. מה התשובה שלנו?. אם נוהגים בזהירות ושיקול דעת, לא סופגים נקודות ומן הסתם אין צורך בקורס נהיגה מונעת.