מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ-אפריל 2021

מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ-אפריל 2021

מתי הכסף נכנס לחשבון הבנק. כל הפרטים אודות רשת בטחון סוציאלית לעצמאים. מענק מיועד למי שחווה ירידה במחזור העסקאות עקב נגיף הקורונה. בהתאם להחלטת הממשלה עצמאים, בעלי עסקים ותאגידים יכולים להגיש לקבל לחשבון הבנק שלהם מענקי תמיכה וסיוע מטען המדינה, בגין ירידה בהכנסות בשל המשבר הכלכלי. שיעור הירידה הנדרש הוא 40% בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס. כל המידע אודות מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ-אפריל 2021

רשימת הצהרות ותנאים לקבלת מענקים חדשים 2021

לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר ה- 01/03/2019, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק עד ליום 29/02/2020 מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב-2. יש לקרוא בעיון ולסמן את ההצהרות הבאות, הזכאות למענק הינה רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

  • העסק שלי היה פעיל במשך חצי שנה בתקופה שתחילתה לפני 31/12/2019.
  • העסק שלי עדיין פעיל ולא הודעתי לרשות המסים על סגירתו.
  • חוויתי ירידה של לפחות 40% במחזור העסקאות בשל נגיף הקורונה.
  • ידוע לי שהמענק הינו הכנסה חייבת במס הכנסה ואדווח עליו בדוח השנתי למס הכנסה.
  • ניתן להגיש את הבקשה למענק עד לתאריך 15/08/2021.

יתכן שסכום זה ישתנה (כלפי מעלה או מטה), בהתאם לשינויים בנתוני ההכנסה החייבת או במחזור העסקאות המדווחים אצלנו. התשלום יופיע בחשבון בפעולה הנקראת "סיוע לעצמאים", ויוצג בחשבון ביום העסקים הבא. לתשומת לבך,המענק הינו הכנסה חייבת במס הכנסה ויש לכלול אותו בדו"ח השנתי למס הכנסה. במידה ולאחר בדיקה יתברר כי לא חווית ירידה בהכנסות בשיעורים שציינת, יהיה עליך להשיב את המענק.

מענקים חדשים 2021

הוצאות לעסק קטן מאי-יוני 2021
מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מאי-יוני 2021