מענקים לעצמאים 2021 מבלימה לצמיחה הרשימה המלאה

מבלימה לצמיחה מענקים לעצמאים 2021 הרשימה המלאה

הממשלה אשרה את המענקים לעסקים ועצמאים, מענקי השתתפות בהוצאות ושימור עובדים לשנת 2021. אנו מביאים לכם את הרשימה מלאה של מענקים לעצמאים 2021 רשת בטחון כלכלית. מתי נכנס המענק לבנק. חלק מהמענקים לוקחים בחשבון את ירידות המחזורים בשנת 2020. 

מבלימה לצמיחה מענקים לעצמאים 2021 הרשימה המלאה

מבלימה לצמיחה מענקים לעצמאים 2021 הרשימה המלאה

רף הזכות יורד מ25% ירידה במחזור 

רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות כפי שנקבע לחודשים נוב’-דצמ’ 2020, יוארך גם לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021. כמו כן נקבע כי בסמכות שר האוצר להאריך הרחבה זו לשאר תקופות הזכאות.

מענק נוסף לעסקים 2021 

עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 18 אלף ש”ח ואינו עולה על 300 אלף ש”ח ושחלה ירידת מחזור בשיעור של לפחות 25% בין פעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020 לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה:

פגיעה של 25%-40% במחזור העסקים- מענק בגובה 3000 ש”ח.
פגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים- מענק בגובה 5000 ש”ח.
פגיעה מעל 60%- מענק בגובה 9000 ש”ח.

מענק לעוסק פטור 2021 

למי שמנהל תיק מס הכנסה ומעמ בסטטוס עוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.

עסקים גדולים מענקי ממשלה 2021 

עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה בין 300 אלף ₪ ל-400 מלש”ח, שהיה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים. גובה המענק יעמוד על- 50% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש”ח.

שר הפנים יתקן תקנות שבמסגרתן יינתן החזר הוצאות ארנונה גם לעסקים שנפגעו במעל 400 מלש”ח והזכאות תיקבע בהתאם לרף הזכאות שייקבע לעסקים במחזורים של בין 200 ל-400 מלש”ח ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019.

המענקים שמקבלים העצמאים באמצעות האתר האישי של רשות המיסים פטור מתשלום מס ערך מוסף מה שמגלם להם תוספת ריאלית של 17% וגם משתלום דמי ביטוח לאומי שמוסיף להם ערך חבוי EV של כ5% נוספים בממוצע. על מנת לקבל את המענק לחשבון הבנק יש להגיש בקשה באזור האיש באתר רשות המיסים, ללא צורך בהגשת טפסים לפקיד שומה אזורי.