מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים

מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים

עובד שהתפטר זכאי בשנת 2019 ליותר זכויות מאשר בעבר. בכתבה זו נציג מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים

מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים

מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים

מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים פיצויים ימי חופש הודעה מוקדמת

סדרת חקיקות והגברת הפיקוח על מעסיקים ומימוש זכויות עובדים הביא לכך שעובדים כיום יותר מודעים לזכויות שלהם . מדובר לגבי כלל העובדים במשק ללא קשר לענף התעסוקה .  רלוונטי תמיד לבדוק האם העובד חתום על סעיף 14 והאם המעביד שלם את התגמולים והפיצויים כמו שצריך .

אם השלמתם כמעט שנת עבודה , חשוב מאד לדעת שחוק פיצויי פיטורים קובע שפיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים .

פיצויים לעובד שהתפטר מרצונו 

עובד שהתפטר לפני שמלאה שנה שלמה לעבודתו אצל המעסיק אינו זכאי לפיצויים למעט המקרים שנתאר בסעיפים הבאים :

  1. העובד חתום על סעיף 14 ולכן הפיצויים שייכים לו בכל מצב לרבות מקרה של התפטרות לפני תום שנת עבודה אצל המעסיק הנוכחי , במידה והמעסיק מסרב לשחרר את כספי הפיצויים מומלץ לפנות להסתדרות או לקו לעובד
  2. עובד שסיים את עבודתו בטרם השלים שנת עבודה שלמה בגין נסיבות מיוחדות כגון טיפול בילד , פציעה או מחלה , חופשת לידה , שמירת הריון או חופשת לידה ואחריה עזיבת העבודה.

 

עובד מגיע לך זכויות ! עובדים שיש להם מודעות לזכויות סוציאליות יצליחו לבצע מימוש זכויות ולקבל את מלוא הזכויות שמגיעות להם התקנות המגדירות יחסי עובד מעביד , לבצע החזרי מס הכנסה ואף לקבל את מלוא הזכיות מביטוח לאומי 

 

קבלת פיצויים מהמעסיק חקיקה חדשה 

לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 21 לחוק פיצויי פיטורים בשנת 2018 הפיצויים שייכים תמיד לעובד. בלי תנאים ובלי טובות מהמעסיק למעט נסיבות פליליות קבועות בחוק.

עובדים שהתפטרו בעבר או פוטרו והמעסיק לא שחרר להם פיצויים זה הזמן לפנות לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח ולמשוך פיצויים. לא יודעים היכן הופקדו כספי הפיצויים פנו לאיתור כספים אבודים או בצעו חיפוש ביטוחים במסלקה הפנסיונית .

מימוש ימי חופש שטרם נוצלו

ימי חופשה הם זכות ונכס של כל עובד. יש לבדוק מדי חודש את ימי החופש בתלוש השכר שלכם ולבדוק שימי החופשה לא אופסו על ידי המעסיק וגם לא ימי המחלה. שנת 2019 שנת זכויות העובדים ובתי המשפט לעבודה מחמירים עם מעסיקים שלא משלמים את כל הזכויות לעובדים.

מה מגיע לעובד שהתפטר זכויות עובדים מגזין מיוחד עם כל הזכויות של עובד שבחר להתפטר ממקום העבודה לפי תקופות עבודה מעל שנה או פחות , פיצויים חופש הבראה החזר מס