מדרגות מס 2020 מחשבון טבלאות להורדה

מדרגות מס 2020 מחשבון טבלאות להורדה

כבל שנה מפרסמת רשות המיסים את מדרגות מס 2020 מחשבון טבלאות להורדה ואנו הכנו עבורכם טבלאות מוכנות עם שווי נקודת זיכוי מהם תוכלו ללמוד כמה מה הכנסה משלמים על משכורת .

מדרגות מס 2020 מחשבון טבלאות להורדה

מדרגות מס 2020 מחשבון טבלאות להורדה

טבלאות מס שולי 2020  

השנה בניגוד לשנים קודמות לא נוצרה מדרגת מס חדשה ולא בוצע שינוי מהותי בטבלאות למעט עדכון מדדים. התזוזות הן קלות והשכירים ירגישו פער זעיר של כמה שקלים לטובת הנטו שלהם, במידה ולא קבלו עליית שכר במסגרת שיחות שכר שנערכות מול מעסיקים במהלך חודש דצמבר . מהמס השולי המצטבר יש לקזז את שווי נקודת זיכוי 2020 בשווי 219 שח לחודש , עלייה של 1 שקל לעומת שנה שעברה.

משכר ברוטועד שכר ברוטומס שולי 2020מס למדרגת שכר
0633010%633
6331908014%385
90811458020%1100
145812006031%1698
202614216035%7665
4216147% לפני ביטוח לאומי0.47 שח לכל

 

שווי נקודת זיכוי במס 2020

נקודות זיכוי הן דרך להקל על נטל המס , עבור מי שמשלם מס הכנסה. ברמות השכר הנמוכות סביב 7000 שח יוצא מכך שכמעט לא משלמים מס הכנסה ועיקר הניכויים בתלוש הם עבור ביטוח לאומי ותשלומים לקרן פנסיה ו/או אובדן כושר עבודה וכמובן מי שזכאי גם לקרן השתלמות . נקודת זיכוי 2020 שווה 219 שח לחודש

מדרגות מס 2020 מחשבון על נתוני המס טבלאות להורדה מחשבונים בדקו כמה נקודות זיכוי מגיע לכם במס הכנסה מחשבון החזרי מס לשכיר און ליין נתוני מס להורדה בדיקת החזר

נקודות זיכוי מס הכנסה עשרות אלפי שקלים החזרים לשכירים ועצמאים בדקו זכאות עכשיו 

נקודותתיאור המקרה המזכה בהחזר מססכום לחודשסכום לשנה
3.55.3 נשוי יחיד מוטב שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים נער בגיל 17-16  גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד מעל גיל 5 שאינו בחזקתו אישה נשואה ולה ילד בוגר7679198
3.75 אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 17-16 אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 אב לילד בשנת הלידה
8219855
4.25גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 ,בחזקתו אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה אם לילד בשנת הלידה ללא ניוד הנקודה93111169
4.75אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם
מזונות בגינו
104012483
5.25אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 17-6 בחזקתו אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים115013797
5.75 אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים125915111
6.25 אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה
בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
136916425
6.75אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס147817739
7.25גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו158819053
7.75אישה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17 ,בחזקתה169720367