מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס 2018 לעצמאים  מדריך ! עצמאים משלמים מס הכנסה על ההכנסה ברוטו לאחר הוצאות לפי מדרגות מס 2018 לעצמאים. בשנת 2018 רווחו מדרגות המס להכנסות הביניים ועצמאים צפויים לשלם פחות מס הכנסה.

מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס הכנסה המגדירות את המס השולי עבור תשלום מס על הכנסה מיגיעה אישית זהות בין שכיר לעצמאי. בעמוד זה נציג את טבלאות מדרגות מס 2018 לעצמאים באופן חודשי ובחישוב שנתי.

מדרגות מס 2018 לעצמאים מחשבון 

מחשבון מדרגות מס הראשון מייצג את תשלום המס המצטבר לעצמאי עבור הכנסה ברוטו , הכנסות פחות הוצאות , לפני מימוש נקודות זיכוי ותשלומי ביטוח לאומי. 

הכנסההכנסה חודשית ברוטושיעור המססך המס
6240עד 6,24010%624
8950מ-6,241 עד 8,95014%1003
14360מ-8,951 עד 14,36020%2085
19960מ-14,361 עד 19,96031%3821
41530מ-19,961 עד 41,53035%11371
41531מכל שקל נוסף47%

 

מדרגות מס 2018 לעצמאים דוגמאות לתשלום מס הכנסה לעצמאי  

נקח דוגמא של עצמאי בעל הכנסה חודשית ממוצעת של 15,000 שקל לאחר הוצאות , תשלום מס ערך מוסף , ניכוי תשלום על ביטוח פנסיוני לעצמאי ותשלומי חובה לביטוח לאומי .

כגבר עובד יש לעצמאי 2.25 נקודות זיכוי בכל חודש ולפיכך נחשב את תשלום המס לעצמאי , בהתחשב בנקודות זיכוי. 

הכנסה ברוטו חייבת במס15000
מס הכנסה2284
שווי נקודות זיכוי-486
סך הכל מס לתשלום13202
שיעור מס אפקטיבי12%

מדרגות מס 2018 לעצמאים מחשבון שנתי 

מחשבון מדרגות מס לעצמאי לפי הכנסה שנתית מציג את המס שישולם בפועל עבור הכנסה שנתית ברוטו של עצמאי. במחשבון זה בוצע חישוב של המס השנתי שישולם על הכנסה בקיזוז נקודת זיכוי אחת.

חישוב מס הכנסה לעצמאי ממחיש את חשיבות החזרי מס הכנסה לשכיר ועצמאי , ניצול הטבות מס לעצמאי על פי פקודת מס הכנסה והטבות במס המתעדכנות מעת לעת. 

הכנסה חודשית משכרהכנסה חודשית משכרבקיזוז נקודת זיכוי
עד 74,88074884896
מ-74,881 עד 107,400120419449
מ-107,401 עד 172,3202502522433
מ-172,321 עד 239,5204585743265
מ-239,521 עד 498,360136451133859

 

מדרגות מס 2018 לעצמאים זכויות עצמאים במס הכנסה

עצמאים רבים אינם מודעים לזכויות במס הכנסה ביטוח לאומי ואפשרות לאתר כספים אבודים מעבודת כשגירים לאורך השנים. 

רכזנו מספר הטבות מס לעצמאים במס הכנסה ביטוח לאומי וחברות הביטוח והפנסיה בישראל :  

  1. עצמאי שעומד במבחן ההכנסה זכאי להגיש תביעה למענק עבודה לעצמאי 
  2. עצמאי זכאי לנקודות זיכוי , 216 שח בחודש לכל נקודה , לפי הטבות מס לשכיר 
  3. עצמאים זכאים להנות מתכנית נטו למשפחה של שר האוצר משה כחלון