מדרגות מס הכנסה 2022 טבלאות להורדה מחשבון

מדרגות מס הכנסה 2022 טבלאות להורדה מחשבון

מדי שנה מפרסמת רשות המיסים את אחד ממסמכי המס החשובים לשנת המס. מדובר חוברות ניכויים חודשיות לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר. מדרגות מס הכנסה 2022 טבלאות להורדה מחשבון במהלך חודש ינואר מיד עם פרסום המסמך.

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו וקבלו עדכונים שוטפים

מדרגות מס הכנסה 2022 טבלאות להורדה מחשבון

מדרגות מס הכנסה 2022 טבלאות להורדה מחשבון

מה כולל מסמך לוח ניכויים 2022 משכר עבודה 

"לוח ניכויים" המרכז, בין היתר, הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים שבוצעו במהלך שנת המס 1/2022 ואילך, כולל סכומים מעודכנים לשנת 2022. הנחיות אלו מתייחסות, בן היתר, לניכויים מהכנסתו של שכיר וכן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח או תושב המדינה. כמו כן ניתן למצוא טבלאות המאפשרות לחשב את המס המתחייב בהתאם להכנסה ברוטו ולמצב המשפחתי של הנישום.

מיד עם עדכון הלוח לשנת המס הנוכחית – יעודכן באתר זה טבלאות אקסל, לוחות לחישוב עם כל סעיפי המס החדשים לשנה זו.

כיצד מתעדכנים מדרגות מס, נקודות זיכוי ותקרות מס הכנסה לשכר עובדים שכירים ועצמאים ? 

בחוברת יפורטו השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2022. הנתונים אמורים להתעדכן בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה בשיעור עליית המדד.

סעיפי המיסוי לשנת 2022 אלו רשימת התקרות והטבלאות שיעודכנו במערכות השכר 

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022
זקיפת שווי השימוש ברכב וטלפון נייד
תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים
מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים
ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי
רשימת ה"ישובים המוטבים" לצד נספח א' – רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 2022. תוספת יישובים לפי לפי הוראת שעה 30, הוראת שעה 31 וכן אלו שנכללו מכח תיקון מס' 256 פקודת מס הכנסה 33

טבלאות אקסל מדרגות מס הכנסה 2022 שאלות ותשובות  

  1. האם כל הכנסה חייבת במס ?  כן. בישראל כל שכר עבודה או הכנסה חייבים במס למעט אם נקבע פטור בפקודת מס הכנסה. בנוסף, ייתכן שבעלי שכר ממוצע במשק או בעלי שכר מינימום 2022 לא ישלמו מס הודות לנקודות זיכוי שיצברו בגין מצב משפחתי. המס משכר או הכנסה יעמוד על אפס. אך לא מתוקף פטור.
  2. תיאום מס הכנסה לשנת 2022 – מאות אלפי שכירים קבלו מרשות המיסים מכתב הארכה לאישור לשנת 2021.
  3. מי צריך תיאום מס חדש? עובדים שחל שינוי בהכנסות שלהם ביחס למסמך הקיים או שהחליפו מעבידים. וכמובן- מי שטרם הנפיק את האישור בראשון של תיאום מס באינטרנט.

טבלאות להורדה מדרגות מס הכנסה 2022 

הערה : הטבת מס למשפחות צעירות עובדות התכנית הכלכלית של בנט 2022. משפחות עובדות שמשלמות מסים ייהנו מנקודת זיכוי נוספת לכל אחד מבני הזוג בשנת 2022, עבור כל ילד בגילאי 6-12. שווי ההטבה במשפחה שבה שני בני הזוג עובדים, מגיע עד ל-5,352 שקל בשנה לכל ילד.

חישוב חודשי
משכרעד שכראחוז מסלמדרגהמצטבר
0645010%645645
6451924014%390.461035.46
92411484020%1119.82155.26
148412026031%1679.893835.15
206214291035%7801.1511636.3
מכל שקל נוסף47%