לוח חופשות 2020 משרד החינוך חופשות בתי ספר

לוח חופשות 2020 משרד החינוך חופשות בתי ספר

על מנת לתכנן נמול ימי חופש מצריך מבט על לוח חופשות 2020 משרד החינוך חופשות בתי ספר  . השנה בחגים ישנם ימים רבים שניתן לנצל לטובת חופשות ארוכות מבלי להפסיד ימי חופש בתלוש השכר .

"<yoastmark

בתי ספר לוח חופשות 2020 גני ילדים 

אנו מציגים כאן את לוח חופשות משרד החינוך לפי חוזר מנכל החינוך הנקרא גם לוח חופשות שנת הלימודים התשע”ט לשנת הלימודים שמתחילה ב 02/09/2019 .

לוח חופשות 2020 משרד החינוך חופשות בתי ספר לוח חופשות מעודכן לפי חוזר מנכל משרד החינוך כולל תאריכי חגים ערבי חג ומי חופש במהלך שנת הלימודים  2020

פוריםהימים שני, שלישי ורביעי, י”ג, י”ד ו-ט”ו באדר התש”פ, 11-9 במרס 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט”ז באדר  התש”פ, 12 במרס 2020.
פסח 2020מיום שלישי, ו’ בניסן התש”פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ”ב בניסן התש”פ, 16 באפריל  2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ”ג בניסן התש”פ, 17 באפריל 2020.
יום העצמאותיום רביעי, ה’ באייר התש”פ, 29 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו’ באייר התש”פ, 30 באפריל 2020.
ל”ג בעומריום שלישי, י”ח באייר התש”פ, 12 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י”ט באייר התש”פ, 13 במאי 2020.
יום ירושלים

2020

יום שישי, כ”ח באייר התש”פ, 22 במאי 2020.יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה’-ז’ בסיוון התש”פ, 30-28 במאי 2020. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח’ בסיוון התש”פ, 31 במאי 2020.

 

חוזר מנכ”ל משרד החינוך 2020 ימי לימודים

החוזר מציין בין היתר את מספר ימי לימודים בשנת הלימודים 2020 . ימי הלימודים בשנה נקבעים לפי מספר הימים הנלמדים בשבוע הלימודים הרגיל.

בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד ובבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 175 ימי לימוד.

בבתי הספר בהם לומדים שישה ימים בשבוע יש בבתי הספר היסודיים 218 ימי לימוד ובבתי הספר העל-יסודיים 210 ימי לימוד.

פיצוי על איחור בטיסה 

1+1 קולנוע הורדת קופון 

כסף אבוד פטור ממס הכנסה 

לוח חופשות משרד החינוך נקבע בכל שנה על ידי משרד מנכל באמצעות חוזר המופץ לבתי הספר וגני הילדים.