לוח חופשות 2019 משרד החינוך חופשות בתי ספר

לוח חופשות 2019 משרד החינוך חופשות בתי ספר

על מנת לתכנן נמול ימי חופש מצריך מבט על לוח חופשות 2019 משרד החינוך חופשות בתי ספר . השנה בחגים ישנם ימים רבים שניתן לנצל לטובת חופשות ארוכות מבלי להפסיד ימי חופש בתלוש השכר .

לוח חופשות 2019 משרד החינוך חופשות בתי ספר

אנו מציגים כאן את לוח חופשות משרד החינוך לפי חוזר מנכל החינוך הנקרא גם לוח חופשות שנת הלימודים התשע”ט לשנת הלימודים שמתחילה ב 02/09/2018 .

לוח חופשות 2019 משרד החינוך חופשות בתי ספר לוח חופשות מעודכן לפי חוזר מנכל משרד החינוך כולל תאריכי חגים ערבי חג ומי חופש במהלך שנת הלימודים 2018-2019 

חופש ראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ”ט באלול התשע”ח עד ב’בתשרי התשע”ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג’ בתשרי התשע”ט, 12 בספטמבר 2018.
חופש יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,
ט’-י’ בתשרי התשע”ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י”א בתשרי התשע”ט, 20 בספטמבר 2018.
חופש חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י”ד בתשרי התשע”ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ”ג בתשרי התשע”ט,
2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ”ד בתשרי התשע”ט, 3 באוקטובר2018.
חג הסיגד אין חופשה מלימודיםיום רביעי, כ”ט במרחשוון התשע”ט,
7 בנובמבר 2018.
חופש חנוכה 2018מיום שלישי, כ”ו בכסלו התשע”ט,
4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב’ בטבת התשע”ט, 10 בדצמבר 2018.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג’ בטבת התשע”ט, 11 בדצמבר 2018.
ט”ו בשבט יום לימודים רגיליום שני, ט”ו בשבט התשע”ט,
21 בינואר 2019.
חופש פורים 2019הימים רביעי, חמישי ושישי, י”ג, י”ד ו-ט”ו באדר ב’ התשע”ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,
י”ז באדר ב’ התשע”ט, 24 במרס 2019.
חופשת פסח 2019מיום חמישי, ו’ בניסן התשע”ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ”ב בניסן התשע”ט,27באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביוםראשון, כ”ג בניסן התשע”ח, 28 באפריל2019.
חופשת יום העצמאות 2019יום חמישי, ד’ באייר התשע”ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה’באייר התשע”ט, 10 במאי 2019.
חופש ל”ג בעומר 2019יום חמישי, י”ח באייר התשע”ט,
23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י”ט באייר התשע”ט, 24 במאי 2019.
יום ירושלים יום לימודים רגיל בבתי הספריום ראשון, כ”ח באייר התשע”ט,
2 ביוני 2019.
חופשת חג השבועות 2019ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה’-ז’ בסיוון התשע”ט,
10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביוםשלישי, ח’ בסיוון התשע”ט, 11 ביוני 2019.

חוזר מנכ”ל משרד החינוך 2019 ימי לימודים

החוזר מציין בין היתר את מספר ימי לימודים בשנת הלימודים 2019 (מתחילה ב 2018 ). ימי הלימודים בשנה נקבעים לפי מספר הימים הנלמדים בשבוע הלימודים הרגיל.

בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד ובבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 175 ימי לימוד.

בבתי הספר בהם לומדים שישה ימים בשבוע יש בבתי הספר היסודיים 218 ימי לימוד ובבתי הספר העל-יסודיים 210 ימי לימוד.