טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים

טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים

בעת עזיבת עבודה מתרחש אירוע מס משמעותי בו העובד זכאי לפדות פיצויים ללא תשלום מס עד תקרת הפטור . המעביד מצידו צריך בכל מקרה להנפיק טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים ולהגיש מס הכנסה לעובד . בעמוד זה מדריך פיצויים פטורים וטופס 161 להדפסה .

טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים

טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים

טופסי 161 של מס הכנסה

קיימים 5 סוגים של טופסי מס הכנסה תחת נושא טופס 161 :

טופס 161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד  ( פיטורים / התפטרות / גמלאות )
עובד ממלא 161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – החל מחודש אוקטובר 2006
במקרה פטירה של עובד 161 ב הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות
רצף פיצויים 161 ג הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה
החזר מס 161 ד טופס בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

מספרי תיקי ניכויים לטופס 161 ביטוח פנסיה

איילון 35359646

גלעד 939404299
הכשרת היישוב 935365692
הפניקס 30638713
הראל 935581215
כלל 930035985
מבטחים קרנות (החדשה) 935366286
מבטחים ותיקה 901004481
מגדל 930000948
מנורה 935507640
מקפת ותיקה 930239769
מקפת חדשה 935657615

קודי תשלום לטופס 161

1 המעביד שמנפיק טופס 161
2  מינהל הגימלאות (פנסיה תקציבית של עובדי מדינה)
3  קופה מרכזית לפיצויים (כולל המוסד לביטוח לאומי המשלם מענק בעקבות פירוק או פשיטת רגל)
4  קופה אישית לפיצויים כולל קופת ביטוח
5 קופת פנסיה ותיקה
6  קופת פנסיה חדשה מ-1995 וקופת ביטוח לקיצבה
7  קופה לקיצבת יסוד/קופה לתגמולים של עמית שכיר

הדפסת טופס 161 מעודכן מחשבון פיצויים פטורים 

להדפסת הטפסים ישירות מהאתר להצגה על המסך או העברה בדואר אלקטרוני בחרו את טופס 161 מעודכן הנדרש לכם 

טופס 161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד  מעודכן

טופס 161 א להדפסה עובד מגיש למס הכנסה עקב פרישה מעבודה

טופס 161ב להדפסה במקרהב פטירת עובד משיכת פיצויים על ידי שאירים

רצף פיצויים 161 ג הודעת על חזרה מרצף פיצויים או רצף קיצבה  

החזר מס 161 ד טופס בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה 

טופס 161 מס הכנסה חישוב פיצויים פטורים מעודכן של מס הכנסה עם מחשבון פיצויים פטורים לפי תקרות רשות המיסים הדפסה של טופסי 161 וטופס 161א מעודכנים עם הנחיות אתר הביטוח והפנסיה של ישראל החזרי מס הכנסה איתור כסף מימוש זכויות ביטוח לאומי אינפוביט אתר אובייקטיבי בנושא פנסיה ביטוח קופות גמל וקרנות השתלמות