טופס 161ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

טופס 161ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

מעת לעת רשות המיסים מעדכנת את הטפסים שיש להגיש על מנת לקבל הקלות מס או להגיע להסדר מס. לאחרונה עודכן טופס 161ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות.  בטופס השולח מודיע לרשות כי עפ"י סעיף 9א(ה)(1) לפקודה, הוא מבקש/ת לקבוע את סכום הפטור שיינתן לו בהיוון קצבה. 

הורדת טופס 161ד מסוף העמוד 

למה משמש טופס קיבוע זכויות ?

הטופס משמש למימוש הטבת המס בסעיף 9א למקבלי קצבה והוא מגדיר את את סכום הפטור שיינתן לפורשים בהיוון קצבה. את הטופס יש להגיש לפקיד שומה עם הסדר הפרישה ומשיכת הכספים באופן חד פעמי או קצבה. הטופס כולל 1 עמוד אך יש לו משמעות רבה מבחינת מיסוי .  

טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויותטופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

מה חשוב לעשות לפי הגשת טופס 161ד לרשות המיסים

  1. לבצע איתור כספים אבודים ולא להשאיר זנבות של כספים לא מוכרים ולא ידועים 
  2. לבצע תכנון פרישה מסודר ולממש את כל הטבות המס בפרישה  
  3. לזוג נשוי חשוב לבצע תכנון מס מסודר מול רשות המיסים על מנת להגיע למקסימום פנסיה פטורה מתשלום מס הכנסה
  4. בדיקת הסכום לפנסיה וחיסכון בביטוח מנהלים למניעת טעויות בחישוב חיסכון בחברת ביטוח או קופת גמל 

מי יכול לממש את הטבת מס 9א

בעקרון מדובר בהטבה לפורשים לפנסיה מאחת הסיבות הבאות : 

  • מי שהגיע/ה לגיל פרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה
  • פורש שקבל קיבלתי קצבה מזכה
  • פרישה לפנסיה מחמת נכות יציבה שנקבעת על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר.
  • שימו לב – לפי תקנות מס הכנסה – לאחר תום תקופת השינויים (תקופה של 120 יום שתחילתה ביום הגשת הבקשה), הקבועה בחוק לא ניתן לשנות עוד את החלטת המגיש ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור.

 

להורדה מעמוד זה  טופס 161ד להורדה מעודכן רשות המיסים קיבוע זכויות

מושגים חשובים בנושא פרישה פנסיה ומיסוי

קצבה מזכה – סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת
גיל הזכאות – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר
סעיף 9א(ה)(1) לפקודת מס הכנסה – קביעת סכום הפטור בהיוון קצבה

חיסכון במס הוא אחד הכלים האפקטיביים בבואנו לבצע תכנון מס על פנסיה ולהקטין את חבות המיסים שיש לשלם על כספי תגמולים ופיצויים. תקנות המס שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות מאפשרות הקטנת נטל המס. אולם יש לבצע תכנון פיננסי מקיף והחלטה על סדר המשיכות טרם הפרישה באמצעות יועץ פנסיוני מומחה למיסוי. טופס 161ד הסברים.