טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

מעת לעת רשות המיסים מעדכנת את הטפסים שיש להגיש על מנת לקבל הקלות מס או להגיע להסדר מס. לאחרונה עודכן טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות 

הורדת טופס 161ד מסוף העמוד 

למה משמש טופס קיבוע זכויות ?

הטופס משמש למימוש הטבת המס בסעיף 9א למקבלי קצבה והוא מגדיר את את סכום הפטור שיינתן לפורשים בהיוון קצבה. את הטופס יש להגיש לפקיד שומה עם הסדר הפרישה ומשיכת הכספים באופן חד פעמי או קצבה. הטופס כולל 1 עמוד אך יש לו משמעות רבה מבחינת מיסוי .  

טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויותטופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

טופס 161 ד להורדה עם הנחיות קיבוע זכויות

מה חשוב לעשות לפי הגשת טופס 161ד לרשות המיסים

  1. לבצע איתור כספים אבודים ולא להשאיר זנבות של כספים לא מוכרים ולא ידועים 
  2. לבצע תכנון פרישה מסודר ולממש את כל הטבות המס בפרישה  
  3. לזוג נשוי חשוב לבצע תכנון מס מסודר מול רשות המיסים על מנת להגיע למקסימום פנסיה פטורה מתשלום מס הכנסה
  4. בדיקת הסכום לפנסיה וחיסכון בביטוח מנהלים למניעת טעויות בחישוב חיסכון בחברת ביטוח או קופת גמל 

מי יכול לממש את הטבת מס 9א

בעקרון מדובר בהטבה לפורשים לפנסיה מאחת הסיבות הבאות : 

  • מי שהגיע/ה לגיל פרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה
  • פורש שקבל קיבלתי קצבה מזכה
  • פרישה לפנסיה מחמת נכות יציבה שנקבעת על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר.

 

להורדה מעמוד זה  טופס 161ד להורדה מעודכן רשות המיסים קיבוע זכויות

מושגים חשובים בנושא פרישה פנסיה ומיסוי

קצבה מזכה – סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת
גיל הזכאות – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר
סעיף 9א(ה)(1) לפקודת מס הכנסה – קביעת סכום הפטור בהיוון קצבה