חישוב פנסיית זקנה מחשבון לפנסיה חודשית

חישוב פנסיית זקנה מחשבון לפנסיה חודשית

הרבה לפני היציאה לגמלאות אנשים רבים מתעניינים כמה פנסיה יקבלו בפרישה. באמצעות חישוב פנסיית זקנה מחשבון ניתן להעריך בצורה מקורבת כמה קצבה חודשית יוכל כל אחד לקבל. לאחר מכן לבצע תכנון מס לגיטימי ליצירת פנסיה נטו פטורה מתשלום מס הכנסה.

חישוב פנסיית זקנה

חישוב פנסיית זקנה כתבה מקצועית קרדיט תמונה

כיצד יש לבצע חישוב פנסיית זקנה

כיום ישנם כלים רבים על מנת לחשב את גובה הפנסיה החודשית. החישוב הראשוני מציג את הפנסיה ברוטו מסך כל הכספים בקרן פנסיה וביטוח מנהלים שלהם יש מקדם קצבה .

כמובן שישנם מקורות נוספים. במהלך תקופת העבודה ייתכן שתחסכו במכשירים נוספים: 

קרן השתלמות

קופת גמל 

חיסכון פרטי או השקעה שאינה פנסיונית

עוד באתר עשר עצות להכנת תקציב משפחתי

מחשבון פנסיה חודשית באמצעות המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר

המסלקה הפנסיונית פתחה עידן חדש בתחום ייעוץ פרישה ובניית הסדר פנסיוני. באמצעות שאילתה מרוכזת לכל החברות בשוק הפנסיוני ניתן לקבל ריכוז תכניות ביטוח ופנסיה ואיתור כספים אבודים ונשכחים .
הסיכום של המסלקה הפנסיונית כולל ריכוז הפנסיה החודשית מכל התכניות הביטוח וקרנות הפנסיה והוא מציג את הפנסיה ברוטו לפני ניצול הטבות מס.

חשוב לזכור : סכום הפנסיה ברוטו המוצג במסלקה הפנסיונית כולל את כספי הפיצויים וכספי התגמולים. משיכת כספי פיצויים תקטין באופן משמעותי את סכום הפנסיה החודשית ולכן חשוב לבצע תכנון פיננסי עמוק לפני הפרישה ולמשוך פיצויים מהקופות הפחות משתלמות מבחינת תשלומי פנסיה חודשית.

חישוב פנסיה חודשית ברוטו נטו 

הפעולה הראשונה של מחשבון פנסיה חודשית היא חישוב פנסיה במונחי ברוטו על כל הכספים ולאחר מכן הפרדה לפיצויים ותגמולים על מנת לאפשר חישוב של הנטו לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה המאפשר ניצול הטבות מס , פטור ממס על רכיב הפיצויים בין האם הוא נמשך כסכום חד פעמי או פנסיה חודשית.

תיקון 191 לפקודת מס הכנסה מעניק פטור על פיצויים. את מענק פרישה ומאפשר לחלק אותו בין פטור על פיצויים במשיכה חד פעמית או פטור על פיצויים שאנו מושכים בפנסיה חודשית. ניתן לחלק את הפטור בין שני המסלולים אך עדיין מדובר בפטור עם סכום מוגבל.

תכנון פיננסי לפרישה הוא אחד מהצעדים החשובים ביותר לפני היציאה לפנסיה. כיום ישנן גישות המצדדות בביצוע תכנון פרישה כעשור לפני מועד היציאה לפנסיה.

ביצוע תכנון פיננסי במועד מוקדם מאפשר:

  1. לבצע תיקונים בתיק הפנסיוני
  2. לשפר את הקצבה החודשית בעת היציאה לפנסיה. 
קרנות פנסיה ברירת מחדל הגדלה של החיסכון על חשבון דמי ניהול החל משנת 2021

הרפורמה של משרד האוצר והחל מאפריל 2019 כל עובד יכול להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו באמצעות הצטרפות לקרן פנסיה ברירת מחדל בדמי ניהול מוזלים לפי הטבלה של משרד האוצר.

הקרנות שנקבעו כקרנות נבחרות הן קרן הפנסיה של חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, וקרן הפנסיה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ . שתי קרנות חדשות בהסדר. 

קרן הפנסיה של חברת אינפינטי ניהול השתלמת וגמל בע"מ.

והשנייה, קרן הפנסיה של חברת מור קופות גמל בע"מ.

שיעורי דמי הניהול המרביים שייגבו מהמצרפים החדשים לקרנות הנבחרות יהיו קבועים ל-10 שנים ויעמדו על השיעורים הבאים:

שיעור דמי ניהול מצבירה 1% המקסימום על פי החוק 6% 

שיעור דמי ניהול מהפקדות חודשיות 0.22%, המקסימום על פי החוק  0.5%

חישוב קצבאות מביטוח מ נהלים וקרנות פנסיה. מחשבון לפנסיה חודשית לפי תקנות משרד האוצר תוך מימוש מקסימלי של פטור ממס הכנסה.