חוברת ניכויים חודשית 2021 מס הכנסה ממשכורת

חוברת ניכויים חודשית 2021 מס הכנסה ממשכורת

להורדה והדפסה בפורמט WORD או פורמט PDF. חוברת ניכויים חודשית 2021 מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה- ינואר 2021 ואילך טבלאות מס שולי, שווי נקודות זיכוי, תקרות מס הכנסה. כל המידע בטבלאות סימולטורים מס. 

מחשבון מדרגות מס שולי 2021 

שיעור המס מדרגת שכר 2021 מס למדרגה
10% 0 6290 629
14% 6291 9030 383.46
20% 9031 14490 1091.8
31% 14491 20140 1751.19
35% 20141 41910 7619.15
47% לכל שקל נוסף של הכנסה

שווי נקודת זיכוי 2021 

שווי כל נקודת זיכוי בשנת 2021 הוא 218.5 שח. סכום זה יורד מתשלום מס הכנסה ישירות בתלוש השכר של שכיר, או בא לידי ביטוי בקיזוז תשלום מס בדוח השנתי של העצמאי. במידה ויש לכם הטבות מס יש לבצע תיאום מס הכנסה על מנת לממש נקודות זיכוי נוספות. 

מחשבון נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי 

נקודות זיכוי 2021 נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי הטבה שנתית
2.25  רווק נשוי ללא ילדים או אלמן/גרוש ללא ילדים 5886
2.75  רווקה נשואה ללא ילדים אלמנה/גרושה 7194
3.75  אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו נערה בגיל 16-17
אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 אב לילד בשנת הלידה
9810
4.25  גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)
11118
4.75  אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו
12426
5.25  אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו
אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים
13734
6.25  אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים 16350
6.75  אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס 17658