ועדת השרים לענייני חקיקה החלטות ודיונים מי בוועדה

ועדת השרים לענייני חקיקה החלטות ודיונים מי בוועדה

אחת הוועדות החשובות בעבודת הממשל הישראלי והכנסת היא זו שבה שיר הממשלה מחליטים לגבי חוקים חדשים. הכירו את ועדת השרים לענייני חקיקה החלטות ודיונים מי בוועדה. 

ועדת השרים לענייני חקיקה החלטות ודיונים מי בוועדה

ועדת השרים לענייני חקיקה החלטות ודיונים מי בוועדה

אילו נושאים וסמכויות יש לה ? מה הכח של ועדת השרים לענייני חקיקה

  •  טיפול ואישור של הצעות חוק מטעם הממשלה טרם הבאתן לאישור הכנסת
  • טיפול וקביעת עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם הכנסת
  • מתן אישור הרשאות על פי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, על דעת הממשלה
  • ענייני נוהל הגנה משפטית

עוד באתר – רק בישראל זה קורה : בכמה תתייקר הדירה שלכם השנה

רשימת השרים המשתתפים בדיונים ומקבלים החלטות בנושאי חוקים חדשים

יו"ר הוועדה שר המשפטים. יחד אתו מכהן שר האוצר. לצדם עוד קארין אלהרר. זאב אלקין, יועז הנדל, השרות מירב כהן, יפעת שאשא ביטון ( חינוך). השר מתן כהנא, נחמן שי ( עבודה ), איילת שקד ופנינה תמנו שטה. 

הרפורמה במיסוי מקרקעין תשפיע על מחירי הדיור ?

מה לא עשו ממשלות ישראל על מנת להילחם במחירי הדירות.

אבל 13% של עליית מחירים בשנה האחרונה זה כמו צחוק לפנים. מה עושים בממשלה?. 

מנסים להוזיל את הדירה הראשונה. כיצד ? משרד האוצר מניח שהעלאת מס הרכישה למשקיעים יגרום לסגת משוק הדירות למכירה. זו גישה מיושנת. אבל היא כבר הגיעה לדיוני הוועדה. שהריי כל כלכלן מתחיל יודע שעליית מיסים, כאשר הביקוש קשיח ולאורך, בהיעדר חלופות השקע, לא תוביל להוזלת מחירים. המגמה תמשך גם אם הוועדה תאשר העלאת מס רכישה לרוכשים דירה שנייה ושלישית. 

דיונים בוועדה מה על הפרק בנושאי חוקים חדשים במדינת ישראל טיוטה 

חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022. החלטה מספר חק/722 של הוועדה מיום 06.03.2022. הטיוטא אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 17.03.2022 ומספרה הוא 1304. 

בשורה צרכנית מול מוקדי השירות תגיע לידי ביטוי באמצעות חוק הגנת הצרכן.  מדובר בתיקון – חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו. החלטה מספר חק/720 מיום 06.03.2022 אשר צורפה  וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 17.03.2022 ומספרה הוא 1303.