הודעה מוקדמת לפיטורים של עובד חובות וזכויות

הודעה מוקדמת לפיטורים של עובד חובות וזכויות

פיטורים הוא צעד המציין את סיום יחסי העבודה בין מעסיק לעובד אך המעביד חייב לבצע אותו לפי חוק. בעמוד זה נסביר על הודעה מוקדמת לפיטורים של עובד חובות וזכויות של המעסיק והעובד וכיתד על העובד לשמור על זכויות במקרה של הודעת פיטורים

חוק הודעה מוקדמת ימי הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מגדיר את הכללים להודעה מוקדמת לפיטורים ואת זכויות המעסיק ועובד כמו גם את החובות החלים על שני הצדדים .

הודעה מוקדמת לפיטורים של עובד חובות וזכויות

הודעה מוקדמת לפיטורים של עובד חובות וזכויות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 עקרי החוק 

החוק מבדיל בין הודעת פיטורים לעובד במשכורת קבועה מראש לבין עובד שעתי או עובד שמקבל שכר עבודה לפי שעות עבודה בפועל ולכן יש הבדל בין הודעה מראש או הודעה מוקדמת על פיטורים .

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

(1)  במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3)  לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

(1)  במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)  במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3)  במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4)  לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

חוק הודעה מוקדמת - מתי צריך לתת / לקבל הודעה מוקדמת?

 

מודעות גוגלפיטורים ללא הועדה מוקדמת האם מותר למעסיק לפטר ללא הודעה מראש ? 

פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת אפשריים במצבי קיצון בלבד והחוק מגדיר אותן בבירור . 

מבחינת המעסיק , מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

התפטרות לאל הודעה מוקדמת האם לעובד מותר להתפטר ללא הודעה מראש 

מבחינת העובד , גם עליו  חלה חובת הודעה מראש ולכן החוק קובע כי עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

 

החזרי מס הכנסה לעובד שפוטר 

עם ההקטנה בשכר עובד עשוי להיות זכאי למימוש זכויות ביטוח לאומי ואך להחזר מס הכנסה עבור החודשים בהם קבל שכר גבוה יותר ושלם מס הכנסה . את הבקשה להחזר מס הכנסה יש להגיש באמצעות חברת להחזרי מס או ישירות מול פקיד שומה בסניפי מס הכנסה.