דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן נוסח החוק המוצע

דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן נוסח החוק המוצע

לאור קביעת משרד הבריאות כי במקומות עבודה בהם מתקיים ריבוי גורמי סיכון מגבירי הדבקה הן עבור העובדים עצמם והן עבור המגעים שלהם, קיימת הצדקה אפידמיולוגית להחלת תו ירוק על מנת לצמצם סיכונים אלה, פורסמו ביום 31 באוגוסט 2021 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות באמצעות שלילת דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן.

כל הפרטים אודות: תזכיר חוק הביטוח הלאומי (זכאות לדמי אבטלה למי שהופסקה עבודתו בשל אי התחסנות וביצוע בדיקות – הוראת שעה), התשפ"ב- 2021.

דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן

דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן

פורטל זכויות העובד, פיצויים לעובדים, חל"ת, חישוב שכר ותנאי פנסיה

מתי מקבלים לחשבון הבנק כסף מביטוח לאומי? דמי אבטלה למפוטר לא מחוסן 2021 מה הכללים לשלילת קצבת ביטוח לאומי מעובד שפוטר בגלל התנגדות לחיסון או לא ביצע בדיקה לפני כניסה למקום עבודה. פורטל זכויות העובד.

עוד באתר – איך עושים תאום מס באינטרנט?

מה מציע החוק לשלילת דמי אבטלה ללא מחוסנים ?

לפי תקנות קודמות לפיהן הוחל התו הירוק על עובדים במוסדות המקיימים פעילות חינוך. כמו כן, בהחלטת ממשלה 412 מיום 9 בספטמבר 2021 נקבע כי שר האוצר יביא לאישור הממשלה או קבינט הקורונה תקנות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להחלת התו הירוק על עובדים במקומות עבודה.

באילו ענפי משק החוק יהיה בתוקף ?

בין היתר במוסדות בריאות ורווחה, ומקומות עבודה שפתיחתם לציבור מותנית בהצגת אישור תו ירוק או אישור תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית. בנוסף, נקבע גם כי יקודם תיקון לחוק הביטוח הלאומי.

מה אומר חוק שלילת דמי אבטלה מעובדים שבחרו לא להתחסן?

בהתאם לכך, ועל מנת לא לתמרץ עובדים לא להתחסן בכדי לקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי הסעיפים הבאים:

עובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום..

למעשה התיקון בחוק יביא אותו למצב שומה מי שהתפטר מעבודתו מרצונו.

בנוסף, במקרה בו המעסיק לא פיטר את העובד אלא הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום היא לא תיחשב כחל"ת ביוזמת המעסיק לצורך זכאות לדמי אבטלה.

בירור זכאות לקבלת דמי אבטלה מוקד ביטוח לאומי 

מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345