ביטוח רכב לעובדי מדינה 2022: רשימת הזוכים, סימולטור, מידע

ביטוח רכב לעובדי מדינה 2022: רשימת הזוכים, סימולטור, מידע

החברות WeSure, מגדל ושירביט זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה ויבטחו למעלה מ-50 אלף רכבים. ביטוח רכב לעובדי מדינה 2022: רשימת הזוכים, סימולטור, מידע. 

ביטוח רכב לעובדי מדינה 2022

ביטוח רכב לעובדי מדינה 2022

כמה כסף תחסוך המדינה הודות למכרז הביטוח החדש? 

לראשונה נבחרו במכרז מסוג זה שלוש חברות זוכות למול שתי חברות. פריסה של כלל המבוטחים בין שלוש החברות תחלק את קהל המבוטחים באופן שיאפשר מתן שירות טוב יותר לכל מבוטח, ותביא לחיסכון בעלויות הביטוח בהיקף של כ-20 מיליון ₪ בשנה לעומת המכרז הקודם.

איזה חברות ביטוח זכו במכרז החשב הכללי לביטוחי רכבים של מדינת ישראל? 

WeSure– חברת ביטוח דיגיטלי הפועלת מאז שנת 2018 ולאחרונה רכשה את השליטה בחברת הביטוח איילון. כתובת: דרך השרון 12 מרכז שרונה כפר סבא, 4427125, טלפון וישור 09-789-0023

מגדל – חברת הביטוח הוותיקה. נחשבת למובילה בתחום ביטוח חיים ובשנים האחרונות מחזק את תחום ביטוחי האלמנטר, רכב ורכוש. 

שירביט – חברת הביטוח הישירה שנמכרה בשנה שעברה לחברת הביטוח הראל. טלפון מחלקת רכישת ביטוח חדש לרכב ולדירה 2003*. 

כיצד יתבטא החיסכון בעלות הביטוח לרכב? 

כחלק ממאפייני המכרז החדש, תעריפי ההשתתפות העצמית נקבעים בהתאם למאפייני המבוטח, כך שנהגים ללא תביעות רבות בעברם הביטוחי ייהנו מהנחה בביטוח ומהשתתפות עצמית נמוכה משמעותית.

מהיכן מנפיקים דוח עבר ביטוחי?  

הנפקת דוח עבר ביטוחי, המוכר גם בשם דוח היעדר תביעות מונפק חינם וללא תשלום ישירות מאתר הר הביטוח של משרד האוצר. ==> להנפקת דוח עבר בביטוח רכב.

מה כולל מסמך אישור עבר ביטוחי ?
בטופס זה מפורט העבר הביטוחי לפי מספר תעודת הזהות ומספר הרכב המבוטח, ובהתאם למידע הקיים באתר הר הביטוח. הפירוט כולל מידע אודות קיומן של פוליסות ביטוח רכב רכוש בשלוש השנים שקדמו למועד הדיווח וכן פירוט תביעות שהוגשו לחברות הביטוח בתקופה זו.

במקרים של החלפת רכב במהלך תקופת ביטוח, הדוח יציג נתונים אודות שני הרכבים ככל שהם כלולים באותה הפוליסה. המידע המופיע בטופס זה הינו ריכוז המידע שדווח לרשות שוק ההון על ידי חברות הביטוח.