ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים

ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים

קצבאות הילדים של ביטוח לאומי הן אחת הקצבאות החשובות שמשלם המוסד לצד קצבאות זקנה. בנוסף לקצבת ילדים , מפקיד המוסד לביטוח לאומי מדי חודש בתכנית חיסכון לכל ילד בתכנית קופת גמל להשקעה. בכתבה זו כל המידע על ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים.

ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים

ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים

קצבת ילדים 2018

קצבת ילדים 2018 תלויה במספר הילדים במשפחה ותאריך הלידה שלהם. הקצבה תלויה במספר הילדים שנולדו לאחר 1 ביוני 2003 וכאלו שנולדו עד 31 במאי 2003 וזכאים לקצבאות ילדים גבוהות יותר.

עד איזה גיל מקבלים קצבת ילדים מביטוח לאומי

• קצבת ילדים משולמת עבור כל ילד עד גיל 18
• הקצבה משולמת למשפחות החיות בישראל ויש להן ילדים עד גיל 18
• במקרה של הורה נתמך על פי כללי המוסד לביטוח לאומי ישנה תוספת לקצבת הילדים
קצבת ילדים עבור ילד ראשון עד גיל 18 = 150 שקלים לחודש
קצבת ילדים עבור ילד שני עד גיל 18 = 189 שקלים לחודש ובסך הכל 339 ₪ קצבה חודשית עבור 2 ילדים
קצבת ילדים עבור ילד שלישי עד גיל 18 = 189 שקלים לחודש ובסך הכל 528 ₪ קצבה חודשית עבור 2 ילדים
קצבאות ילדים עד ילד שלישי כולל זהות לשני תאריכי הלידה המבדילות בין גובה קצבאות הילדים .

קצבאות ילדים לארבעה ילדים במשפחה

סכום הקצבה עבור ילדים שנולדו לאחר 1 ביוני 2003
קצבת ילדים עבור ילד רביעי 189 ₪ ובסך הכל 717 ₪ קצבת ילדים עבור ארבה ילדים
סכום הקצבה עבור ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003
קצבת ילדים עבור ילד רביעי 336 ₪ ובסך הכל 864 ₪ קצבת ילדים עבור ארבה ילדים

מתי משלמים קצבת ילדים של ביטוח לאומי

קצבת ילדים של ביטוח לאומי משולמת , בכל חודש שבו מתקיימת זכאות , בתאריך 20 לכל חודש.

בחגים ומועדים קצבת ילדים משולמת בתאריך מוקדם יותר על מנת לסייע למשפחה בהוצאות החג שממילא מגדילות את הוצאות גידול הילדים.

הגדלת קצבאות ילדים של ביטוח לאומי מימוש זכויות ביטוח לאומי 

ביטוח לאומי כמה משלמים קצבת ילדים טבלאות ביטוח לאומי של קצבת ילדים כמה מקבלים קצבת ילדים לפי מספר הילדים במשפחה. כל המידע על קצבאות ילדים של ביטוח לאומי באתר הזכויות של ישראל

תוספת קצבת ילדים להורה המקבל קצבת קיום מביטוח לאומי

כל זכאי ביטוח לאומי שמקבל את אחת הקצבאות הבאות , ובנוסף מקבל קצבאות ילדים הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה. זכאי לתוספת של 98 ש”ח לחודש לקצבת ילדים עבור ילד 3 וילד 4 .