שירות חינם לאזרחים איתור כסף דוח BDI הר הכסף הר הביטוח הר הבנקים

שירות חינם לאזרחים איתור כסף דוח BDI הר הכסף הר הביטוח הר הבנקים

לא תמיד צריך לרוץ ולשלם מאות שקלים לבעלי מקצוע. מדינת ישראל מעמידה לרשות האזרחים מספר אתרי אינטרנט בהם ניתן לבצע מבחר פעולות או לקבל מידע חשוב. שירות חינם לאזרחים איתור כסף דוח BDI הר הכסף הר הביטוח הר הבנקים החזר מס תיאום מס הכנסה. כל האתרים של ממשלת ישראל המספקים שירות יקר ורב ערך לאזרחים . בחינם! 

שירות חינם לאזרחים איתור כסף דוח BDI הר הכסף הר הביטוח הר הבנקים

שירות חינם לאזרחים איתור כסף דוח BDI הר הכסף הר הביטוח הר הבנקים

הר הכסף בנקים ביטוח פנסיה גמל השתלמות איתור כסף אבוד לפי תעודת זהות וירושות שירות חינם

הר הכסף – מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק. שימו לב שאתר זה מציג נתונים רק עבור קופות שלא הופקד עבורם כספים בשנה האחרונה +  כסף אבוד של אנשים שנפטרו ואת יכולים להיות היורשים החוקיים או המוטבים.  ניתן לבצע חיפוש חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים או איתור חשבונות בנק.

לביצוע איתור כסף ורשימת קופות חיסכון לחוסך חי מומלץ לבצע חיפוש באמצעות המסלקה הפנסיונית בעלות של כ-20 שח בלבד ( מחיר משתנה ) השירות העצמי פשוט ונגיש לכל אזרח.

 ⇐ הר הכסף

בדיקת BDI דוח נתוני אשראי ללא תשלום – פעם בשנה לכל אזרח בישראל 

כל לקוח זכאי לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי במערכת נתוני אשראי בחינם.
פעולות אלה כוללות, בין היתר: הזמנת דוח ריכוז נתונים ראשון בכל שנה קלנדרית, הגשת בקשה לתיקון מידע, הגשת תלונה בנושא הקשור למערכת נתוני אשראי, הגשת בקשה להפסקת איסוף נתוני אשראי במערכת או בקשה להתחלת איסוף לאחר הפסקה וכן הגשת בקשה להגבלת מסירה של נתוני אשראי לגופים שונים, עדכון ההגבלה או הסרתה.

 ⇐ דוח בי די אי חינם דוח נתונים אשראי ללא תשלום

דוח היעדר תביעות לביטוחי רכב הר הביטוח 

מה אפשר לעשות באתא הר הביטוח? אתר חינמי של רשות שוק ההון למען ציבור המבוטחים. כל פוליסות הביטוח וכתבי השירות בחברות הביטוח השונות כולל הפרמיה המשולמת במקום אחד. מתריע בפני כפל ביטוחי. מאפשר הצגת העבר הביטוחי בענף רכב רכוש. זירוז תהליך הצירוף לביטוח על ידי משלוח בצורה ישירה של טופס העבר הביטוחי בצורה מאובטחת.

 ⇐ הר הביטוח בחינם

תיאום מס הכנסה ללא תשלום באתר רשות המיסים

שירות זה מאפשר לשכירים בעלי הכנסה מיותר ממעסיק אחד, וכן לשכירים המבקשים לקבל אישור על הקלה בחישוב המס, לערוך תיאום מס באינטרנט ללא צורך לצאת מהבית ולהגיע למשרדי מס הכנסה. ניתן לקבל שירות זה באופן עצמאי ומקוון ביישום לעריכת תיאום מס.

 ⇐ תיאום מס הכנסה למי שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד