מסלקה פנסיונית

מודעות גוגל

גלוי נאות אתר התכנון הפיננסי של ישראל

גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל. נשמח לשמוע את דעתכם על כתבות התוכן של האתר ! אתר התכנון הפיננסי של ישראל שם לו למטרה לקדם את המודעות הפיננסית בישראל ומציע שירותים בתשלום עבור איתור כספים בדיקת פוליסות ביטוח חישוב פנסיה וייעוץ פנסיוני על ידי יועצים מורשים בלבד

מודעות גוגל

מסלקה פנסיונית היא הגוף שאחראי להעברת מידע בין חברות הביטוח , קופות הגמל וקרנות הפנסיה לבין המפיצים בשוק. המסלקה אמורה להתחיל לפעול בקיץ 2013 . התקשרות של המסלקה הפנסיונית מהמפיצים ליצרנים ובחזרה תבוצע על ידי ממשקים. כל ממשק מחזקי יחידת מידע שונה ויש לו תפקיד אחר. סה”כ תחזיק המסלקה הפנסיונית 6 ממשקים. שפת הממשק מוגדרת במסגרת המבנה האחיד שפרסם האוצר ומתעדכן מעת לעת.  

למסלקה הפנסיונית ישנם מספר תפקידים ובעיקרן הן לאפשר ייעוץ פנסיוני משוכלל וממוכן , לאפשר בדיקת פוליסות  תוך קבלת מידע מהיר ואיכותי מצד היצרנים , לאפשר איתור מהיר של כספים ולאפשר שירותי משיכת כספים בצורה מהירה.

המבנה האחיד מפורסים בחלקים בהתאם לממשקים המפורטים להלן:

ממשק אחזקות קובע את פרטי המידע שעל גוף מוסדי להעביר לבעל רישיון על מנת להציג סטאטוס עדכני של נתוני לקוח, על מוצריו הפנסיוניים השונים (לרבות מידע לגבי צבירות החיסכון), נכון לתאריך חתך מסוים. קובץ כאמור יימסר במסגרת התקשרות למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני;

ממשק טרום ייעוץ קובע את פרטי המידע שעל גוף מוסדי להעביר לבעל רישיון בשלב ההכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה;

ממשק ניוד קובע את פרטי המידע שיועברו בעת העברת כספים בין מוצרים פנסיוניים שונים ובין גופים מוסדיים שונים;

ממשק הצטרפות קובע את פרטי המידע שעל בעלי רישיון להעביר לגופים המוסדיים, במטרה לאפשר קליטה והפקה של מוצרים פנסיוניים באופן ממוכן;

ממשק אירועים קובע את פרטי המידע שיועברו לצורך ביצוע שינויים במוצרים פנסיוניים שבידי לקוחות או בנתונים הרלוונטיים לניהול מוצרים פנסיוניים עבור לקוחות (לדוגמא: שינויים בגובה הפקדה שוטפת ובמבנה הפרשות פנסיוניות, שינוי באופן תשלום, עדכון פרטים אישיים, עדכון מוטבים וכיו”ב);

ממשק גבייה וקליטת כספים קובע את פרטי המידע הנדרשים בגין תהליכי תשלום והפקדות לחיסכון פנסיוני, לרבות בעת פיצול הפקדות בין מוצרים פנסיונים שונים. במסגרת ממשק זה יטופל גם נושא ההיזון החוזר למעסיקים.

לאתר המסלקה הפנסיונית  | בדיקת פוליסות ביטוח חיים | המסלקה הפנסיונית – כתבה | ביטוח חיים 

המסלקה הפנסיונית באתר כלכליסט | המסלקה הפנסיונית באתר גלובס 

מודעות גוגל