יום: 2 בדצמבר 2017

ימי חופשה שנתית 2018

ימי חופשה שנתית 2018   עדכון מספר ימי חופשה שנתית 2018 מעניק לכל עובד יותר ימי חופש בכל שנה ועליו להתעדכן ביתרת ימי החופשה שלו   ימי חופשה שנתית 2018 טבלת ימי חופש לפי שנות ותק   ימי חופש שווים הרבה כסף לעובד . מדובר ביים שבהם העובד שובת מעבודה אך מקבל שכר מלא עבור יום העבודה ולצידם […]