יום: 29 באוקטובר 2017

שכר מינימום 2018

שכר מינימום 2018   טבלאות שכר מינימום 2018 בכמה עלה שכר המינימום וכיצד ניתן לקבל החזרי מס הכנסה לשכירים  שכר המינימום בישראל עולה שוב החל מדצמבר 2017 ! זו בשורה משמחת מאד למאות אלי העובדים בישראל שמרוויחים שכר מינימום ותוספת שכר הם מאד משמעותית עבורם שכן רובה של התוספת עוברת לשכר הנטו שלהם , בניכוי ביטוח […]