יום: 8 באוקטובר 2017

אתר ביטוח לאומי

אתר ביטוח לאומי  כתבה מיוחדת בנושא אתר ביטוח לאומי מימוש זכויות ביטוח לאומי  אתר הביטוח הלאומי מאפשר לבצע אוסף של פעולות שמהותן תקשורת עם ביטוח לאומי וקבלת הודעות באתר האישי . למרות הקדמה הטכנולוגית חברות למימוש זכויות ביטוח לאומי עדיין ממליצות על הגשת תביעות ביטוח לאומי באמצעות טפסי ביטוח לאומי ושימוש באתר לקבלת מידע וביצוע […]

זכויות אם חד הורית

זכויות אם חד הורית  כתבה מיוחדת בנושא עזרה הטבות לאמהות חד הוריות זכויות אם חד הורית אוסף של תקנות וחוקים מאפשרים לאמהות חד הוריות הטבות כספיות או שוות כסף ממוסדות שונים הכפופים למדינה החל  מהטבות ביטוח לאומי לאמא חד הורית ועד הטבות בתשלום ארנונה וקבלת קצבאות למהות חד הוריות בכתבה שלפנינו אסף צוות המומחים של אתר […]