משרד האוצר – פעילות להגברת המודעות בנושא חינוך פיננסי בקרב הציבור

חינוך פיננסי – משרד האוצר


אחד מהסעיפים שתפסו נתח ניכר בדוח המפקח על הביטוח לשנת 2014 הוא נושא חינוך פיננסי.בדוח המפקח על הביטוח נאמר כי במהלך שנת  2014 אגף שוק ההון המשיך בפעילותו להגברת המודעות בתחום החינוך הפיננסי ופעל לקידומו בשני ערוצים מרכזיים:

  • פניה ישירה לציבור במטרה להעלות מודעות לנושא ולהעניק ידע וכלים להתנהלות פיננסית נבונה.
  • יצירת שיתופי פעולה עם גופים שונים משלושת המגזרים, במטרה לעודד יוזמות מגוונות לקידום חינוך פיננסי.

בהמשך להחלטת הממשלה, במרץ 2114, אגף 4 שוק ההון השיק את אתר האינטרנט "האוצר שלי" , אתר לאומי להנגשת מידע וכלים המיועדים לסייע לציבור בהתנהלותו הפיננסית.

האוצר שלי  – במה עוסק האתר

האוצר שלי באתר משרד האוצר

 

תכני האתר עוסקים בהחלטות פיננסיות שעל הציבור לקבל – החל מהחלטות יומיומיות כגון ניהול חשבון בנק או ניהול תקציב ועד החלטות פיננסיות סבוכות יותר, כגון ניהול חיסכון פנסיוני או נטילת משכנתה. האתר מכיל מגוון רחב של כתבות תוכן, סרטונים, מחשבונים וצ'קליסטים )רשימות צעדים( וכן מפנה לאתרים ממשלתיים אחרים לקבלת מידע נוסף. במהלך הקמת האתר, הושם דגש רב על שפה פשוטה ועיצוב ידידותי, במטרה להפחית את 5 רתיעת הציבור מעיסוק בנושאי האתר. השקת אתר "האוצר שלי" לוותה בקמפיין פרסומי נרחב וכללה שני מסרים מרכזיים, המכוונים להניע את הציבור לפעולה בשני אופנים :

  • הראשון, "כל אחד יכול לחסוך" – מיועד לעודד את הציבור להפריש סכום כלשהו לחיסכון מכל הכנסה.
  • השני, "שווה להתמקח מול גופים פיננסיים" – מעלה את מודעות הציבור לעצם האפשרות להתמקח מול גופים פיננסיים ומציג את התועלות האפשריות מכך.

 

ריבית הפריים  | יועץ משכנתא אובייקטיבי  | מה הקשר בין ביטוח דירה לתכנון פיננסי 

 איתור כספים אבודים | MAX פורטל ההלוואות של ישראל | הלוואות חברתיות |  בדיקת פוליסות ביטוח

תכנון תקציב המשפחה | השוואת ביטוחי בריאות |  כמה עולה לבצע החזר מס הכנסה ?