מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס 2018 לעצמאים  מדריך ! עצמאים משלמים מס הכנסה על ההכנסה ברוטו לאחר הוצאות לפי מדרגות מס 2018 לעצמאים. בשנת 2018 רווחו מדרגות המס להכנסות הביניים ועצמאים צפויים לשלם פחות מס הכנסה.

מדרגות מס 2018 לעצמאים טבלאות מחשבון

מדרגות מס הכנסה המגדירות את המס השולי עבור תשלום מס על הכנסה מיגיעה אישית זהות בין שכיר לעצמאי. בעמוד זה נציג את טבלאות מדרגות מס 2018 לעצמאים באופן חודשי ובחישוב שנתי.

מדרגות מס 2018 לעצמאים מחשבון 

מחשבון מדרגות מס הראשון מייצג את תשלום המס המצטבר לעצמאי עבור הכנסה ברוטו , הכנסות פחות הוצאות , לפני מימוש נקודות זיכוי ותשלומי ביטוח לאומי. 

הכנסה הכנסה חודשית ברוטו שיעור המס סך המס
6240 עד 6,240 10% 624
8950 מ-6,241 עד 8,950 14% 1003
14360 מ-8,951 עד 14,360 20% 2085
19960 מ-14,361 עד 19,960 31% 3821
41530 מ-19,961 עד 41,530 35% 11371
41531 מכל שקל נוסף 47%

 

מדרגות מס 2018 לעצמאים דוגמאות לתשלום מס הכנסה לעצמאי  

נקח דוגמא של עצמאי בעל הכנסה חודשית ממוצעת של 15,000 שקל לאחר הוצאות , תשלום מס ערך מוסף , ניכוי תשלום על ביטוח פנסיוני לעצמאי ותשלומי חובה לביטוח לאומי .

כגבר עובד יש לעצמאי 2.25 נקודות זיכוי בכל חודש ולפיכך נחשב את תשלום המס לעצמאי , בהתחשב בנקודות זיכוי. 

הכנסה ברוטו חייבת במס 15000
מס הכנסה 2284
שווי נקודות זיכוי -486
סך הכל מס לתשלום 13202
שיעור מס אפקטיבי 12%

מדרגות מס 2018 לעצמאים מחשבון שנתי 

מחשבון מדרגות מס לעצמאי לפי הכנסה שנתית מציג את המס שישולם בפועל עבור הכנסה שנתית ברוטו של עצמאי. במחשבון זה בוצע חישוב של המס השנתי שישולם על הכנסה בקיזוז נקודת זיכוי אחת.

חישוב מס הכנסה לעצמאי ממחיש את חשיבות החזרי מס הכנסה לשכיר ועצמאי , ניצול הטבות מס לעצמאי על פי פקודת מס הכנסה והטבות במס המתעדכנות מעת לעת. 

הכנסה חודשית משכר הכנסה חודשית משכר בקיזוז נקודת זיכוי
עד 74,880 7488 4896
מ-74,881 עד 107,400 12041 9449
מ-107,401 עד 172,320 25025 22433
מ-172,321 עד 239,520 45857 43265
מ-239,521 עד 498,360 136451 133859

 

מדרגות מס 2018 לעצמאים זכויות עצמאים במס הכנסה

עצמאים רבים אינם מודעים לזכויות במס הכנסה ביטוח לאומי ואפשרות לאתר כספים אבודים מעבודת כשגירים לאורך השנים. 

רכזנו מספר הטבות מס לעצמאים במס הכנסה ביטוח לאומי וחברות הביטוח והפנסיה בישראל :  

  1. עצמאי שעומד במבחן ההכנסה זכאי להגיש תביעה למענק עבודה לעצמאי 
  2. עצמאי זכאי לנקודות זיכוי , 216 שח בחודש לכל נקודה , לפי הטבות מס לשכיר 
  3. עצמאים זכאים להנות מתכנית נטו למשפחה של שר האוצר משה כחלון