טופס מענק לידה ביטוח לאומי

הנחיות למילוי טופס מענק לידה ביטוח  לאומי  

חובה לצרף לתביעה למענק לידה

תביעה לתשלום מענק לידה ומענק אשפוז וקצבת לידה בלידות סמוכות טופס

אישור על אשפוז  לידה בבית חולים

חשבונית המפרטת את ההוצאות הקשורות ללידה , כמו כן יש לצרף קבלה על תשלום דמי אשפוז או אישור על תשלום פרמיה של היולדת לחברת הביטוח ששילמה את הוצאות הלידה

אם נולד תינוק במשקל עד 1750 גרם ואושפז במחלקה לטיפול בילודים לפחות 4 ימים, יש להמציא על כך אישור נפרד, וכן חשבונית וקבלה על ההוצאות

אם אין ברשות המגישה תעודת זהות ישראלית, יש לצרף אישור על ניהול חשבון בנק שלך או חשבון משותף, בו ברצונך לקבל את תשלום הגמלה.

תביעה לתשלום מענק לידה ומענק אשפוז וקצבת לידה בלידות סמוכות טופס