חוק השכירות החדש 2018 הכללים החדשים

חוק השכירות החדש 2018

מדריך חוק השכירות החדש 2018 השינויים החשובים שבוצעו חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017* סקירת ההקלות על המשכיר וההקלות על השוכר במסגרת חוזה שכירות לדירה ואלו מחויבויות חדשות לכל צד מחביא חוק השכירות העוסק בתקנות להשכרת דירות מגורים ועסקים 

חוק השכירות החדש 2018

השוכר אחראי לבדוק את הנכס טרם חתימה על החוזה  ! אחד החידושים המהותיים בחוק השכירות החדש , מטיל על השוכר לבצע בדק בית לנכס טרם החתימה על החוזה. אם עד עכשיו על השמכיר היה להגיע עם רשימת הפגמים בדירה המושכרת הריי שכעת על השוכר לבצע את הבדיקה ולפרט את הפגמים בחוזה. התניה זו בחוק מעבירה המון אחריות לשוכר. היא יוצרת מציאות חדשה שבה מומלץ לבצע חוזה שכירות לדירה באמצעות עורך דין שיגדיר בצורה נכונה את הפרמיה. ערכית חוזה לדירה באמצעות עורך , מקטינה את הסיכון בחוזה לשני הצדדים. 

החלפת סעיף 8 בחוק השכירות תניית פטור מאחריות לאי־התאמה או פגם 

בחוזה שכירות הפוטרת את המשכיר מאחריות לאי־התאמה או פגם, או המגבילה את אחריותו כאמור, בטלה, אם המשכיר ידע או היה עליו לדעת על אי־ההתאמה או הפגם בעת כריתת החוזה או במועד מסירת המושכר ולא הודיע עליה לשוכר

כללים לחוזה שכירות דירה לפי החוק 

החוק אמנם לא הגדיר חוזה שכירות אחיד לדיר האך הוא מגדיר בצורה ברורה , אם כי כללית את צורת חוזה שכירות .
סעיף 25ב לחוק השכירות מגדיר וקובע חוזה שכירות למגורים ייערך בכתב וייחתם בידי המשכיר והשוכר.

האם חייבים לערוך חוזה שכירות אצל עורך דין

לא ! לפי החוק לא חייבים להשתמש בשירותי עורך דין. אבל מצד שני חשוב מאד לקבל חוות דעת של עורך דין גם לחוזה פשוט על מנת למנוע בעיות בעתיד.

נוסף מנחה חוק השכירות את המשכיר ואת השוכר להכין חוזה חתום. אולם במקרה שלא נחתם כזה אין באי־קיום הוראה זו כדי לגרוע מתוקפו של החוזה. חוק השכירות מחייב אותם להחזיק עותק חתום של החוזה אצל כל אחד מהצדדים.

נוסח חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017*

לצפייה בנוסח החוק והשינויים לחצו כאן  חוק השכירות 2018 

 

טיפים חשובים לפני חתימה על הסכם שכירות לדירה 

  • לא למהר ! החיפזון מהשטן יש לבדוק היטב את הנכס
  • לבדוק היטב את נכס המושכר באור יום
  • בדיקה של סביבת הבניין בו נמצאת הדירה להשכרה , מפגעים , חניות
  • מיקוח על המחיר – מחירי השכירות אינם מחיר שוק קשיח . בטח בערים שמחוץ לתל אביב . חשוב לעמוד על המקח ולקבל הנחה מהמשכיר

 

אין לראות בכתבה פרשנות משפטית מחייבת אלא סקירת תוכן בלבד