הפרטת דואר ישראל יוצאת לדרך

הפרטת דואר ישראל יוצאת לדרך

רוצים להשקיע בעסק מבטיח ולהיות שותפים של ממשלת ישראל בחברה ממשלתית ?  בימים אלו יצאה לדרך הפרטת דואר ישראל בע"מ במטרה להכניס משקיע אסטרטגי על מנת לשפר את שירותי הדואר

שלבי הפרטת דואר ישראל למשקיע פרטי והנפקה בבורסה 

הפרטת הדואר יוצאת לדרך שנתיים בדיוק לאחר החלטה מספר מח/7 של ועדת שרים לענייני הפרטה בדבר הפרטת דואר ישראל בע"מ . לפי החלטת ההפרטה הוחלט, בין היתר למכור עד ל-40% ממניות החברה בשני חלקים.

שלב ראשון – מכירה פרטית למשקיע אסטרטגי
מכירה פרטית של מניות מדינת ישראל בחברה ו/או של מניות נוספות שיוקצו לצורך המכירה הפרטית על ידי החברה או בשילוב שלהן, כמקשה אחת, שלאחריהם 20% מכלל הון המניות המונפק והנפרע של החברה יוחזקו על ידי משקיע פרטי. המטרה בשלב זה להכניס משקיע עם יכולת מוכחת בתחום הדואר על מנת לשפר שירותים לציבור ולהצעיד את החברה למילניום החדש.

שלב שני הנפקת הדואר בבורסה בתל אביב :
לאחר המכירה הפרטית תפעל הרשות למכירה של מניות נוספות בחברה בדרך של הצעה/ות לציבור על פי תשקיף, שתכלול הצעת מכר ו/או גיוס הון לחברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובלבד ששיעור אחזקותיה של המדינה בחברה, לאחר ביצוע המכירה הפרטית וההצעה/ות לציבור לא יפחת מ-60%.

חברות ממשלתיות שהופרטו בעבר 

באמצע שנות השמונים והתשעים הונפקו והופרטו חברות ממשלתיות רבות כחלק מפתיחת השוק והכלכלה בישראל בפני משקיעים פרטיים. ביו היתר הופרטו חברות התעופה אל על ( שחוזרת למדינה בימים אלו ) וארקיע.

בתחום תעשיית הכימיקלים הופרטו מפעלי ים המלח ולאחר מכן מפעלים פטרוכימיים בישראל. בתחום התקשורת הופרטה תחנת הלוויינים עמק האלה ובזק שמאז עברה כמה משקיעים. בהייטק הופרטו מגל מערכות בטחון
חברת מלם תים.

על המדף – מספר חברות נוספות להפרטה 

בבעלות המדינה וממשלת ישראל קיימות מספר חברות נוספות שיכולות לקרוץ למשקיעים פרטיים. השערים הימיים לישראל נשלטים על ידי נמל אשדוד , נמל חיפה וכמובן חברת נמלי ישראל ולצדם עולה מרחפת בכל התייחסות לנושא הפרטת חברת החשמל באמצעותו תתבצע הצפת ערך ואולי יתבצע גיוס כספים להצעדת משק החשמל בישראל קדימה. חזון למועד או מציאות ?  המשבר הכלכלי של 2020 והמציאות הכלכלית בארץ ובעולם יכולה לשנות סדרי עולם.