בדיקת ביטוחים

בדיקת ביטוחים | התכנון פיננסי בודק בין היתר את היעילות של תיק הביטוח של המבוטח.  לעיתים רבות חברות הביטוח גובות מאיתנו פרמיות עבור כפל ביטוחי או עבור כיסויים שאין לנו בהם צורך. הגביה המיותרת לא מתבצעת מתוך כוונה רעה אלא בעיקר בשל תהליכי מכירה שמתבצעים ללא תכנון פיננסי אובייקטיבי . 

בדיקת ביטוחים חוסכת תשלומים מיותרים פורסם בכלכליסט

בדיקת ביטוחים חוסכת תשלומים מיותרים פורסם בכלכליסט

לתכנון הפיננסי יש היבטים חשובים הנוגעים לבדיקת ביטוחים ובניהם

  • סקירה של המטרות הפיננסיות שלך וקביעת סדרי עדיפויות.
  • סקירה של המצב הפיננסי העכשווי שלך, לרבות דוח ערך נטו של המשפחה, תזרים מזומנים ואנאליזה של ניהול הסיכונים.
  • אנאליזה של קרנות פנסיה וקופות גמל (חיסכון ארוך טווח).
  • הגדרה מועדים לבחינה מחדש של התכנית (סקירה תקופתית).

קרא עוד על -בדיקת ביטוחים